Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με 621 σχόλια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης με 621 σχόλια – Τα περισσότερα σχόλια – 113 – είχε το άρθρο 25-Εργαστηριακά Κέντρα – Τώρα αναμένεται από το ΥΠΑΙΘΑ η επεξεργασία της διαβούλευσης και ακολούθως η κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Με 621 σχόλια επί των 34 άρθρων του, έληξε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Η προθεσμία της διαβούλευσης ήταν μέχρι την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 16:00 και ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κ. Πιερρακάκης είχε καλέσει να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του νομοθετήματος.

Τα περισσότερα σχόλια – 113 – είχε το άρθρο 25 – Εργαστηριακά Κέντρα- Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 4186/2013, ενώ αμέσως μετά το άρθρο 13 – Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ1 και άρθρων 40 Α έως 40 ΙΑ στον ν. 4763/2020, είχε 80 σχόλια και το άρθρο 22 – Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων- Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4186/2013, είχε 53 σχόλια.

Τώρα αναμένεται από το ΥΠΑΙΘΑ η επεξεργασία της διαβούλευσης και ακολούθως η κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Το νομοσχέδιο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:

α) η αναβάθμιση περαιτέρω της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση και παράλληλα η προώθηση συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.).,

β) η ίδρυση των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) με στόχο την σύζευξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, καθώς και με τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, και

γ) η μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους, αλλά και τη διεύρυνση του πεδίου παρέμβασής τους. Οι Σ.Α.Ε.Κ. αναδιαρθρώνονται για να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία.

δ) η ενίσχυση του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω συγκεκριμένων βελτιώσεων και προσαρμογών του τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.),

ε) η μεταφορά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά, από την ίδρυσή τους, στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), καθώς και, συνολικά, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Επικράτεια.

Δείτε το σχέδιο νόμου για την ΕΕΚ ΕΔΩ

Δείτε την Εισηγητική Εκθεση ΕΔΩ

Δείτε τα σχόλια στη Διαβούλευση από ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης για εγκύκλιο απουσιών μαθητών-ενδοσχολική βία-νομοσχέδια Τριτοβάθμιας και Επαγ/κής Εκπ/σης 

Πιερρακάκης για μεταρρύθμιση ΑΕΙ: Εθνικό συμφέρον να πραγματοποιηθεί με λογική συναίνεσης

Σε Διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έως 5 Ιανουαρίου 2024 

Πιερρακάκης-εκπαίδευση 2024: Μεγάλες τομές σε όλες τις βαθμίδες-3 πυλώνες παρεμβάσεων 

Καλωσόρισμα Πιερρακάκη στη νέα Υφυπουργό Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη και ξεπροβόδισμα στη Δόμνα Μιχαηλίδου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση