Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολοκλήρωση ύλης ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ: Νέο έγγραφο απέστειλε το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολοκλήρωση ύλης ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ: Νέο έγγραφο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

Νέο έγγραφο υπ. αριθμ. Φ5/44504/ΓΔ4/15-4-2022 για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, απέστειλε το ΥΠΑΙΘ στα Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Φ5/44504/ΓΔ4/15-4-2022

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

Σχετικά με τον συντονισμό της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα με τις υπ’ αριθ. Φ6/85271/Δ4/14.07.2021 (Β΄ 3147) και 103626/Δ3/25.08.2021 (Β΄ 3962) αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Δ΄ φάσης παρακολούθησης, τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα-διδακτέα ύλη πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό συνιστάται:

  • οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων να προβούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της ύλης όλων των μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι στις 09/05/2022 ολοκληρώνεται και η τελευταία φάση της παρακολούθησης της ύλης.
  • οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία και ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.
  • οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης για τα«Διαδικτυακά Τμήματα», να είναι σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων προκειμένου η διδακτέα ύλη να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Φ5/18737/ΓΔ4/ 18.02.2022 εγκύκλιο των υπηρεσιών μας.
  • οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/ντριες Β/βαθμιας Εκπ/σης, τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και τους/τις Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη στα «Διαδικτυακά Τμήματα».
Δείτε επίσης

Πανελλαδικές 2022-Υλη: Ολοκλήρωση εξεταστέας ύλης μαθημάτων που εξετάζονται Πανελλαδικά έως τη λήξη των μαθημάτων 

Εγγραφο: Ολοκλήρωση εξεταστέας ύλης ΓΕΛ Α και Β τάξεων, μαθημάτων που εξετάζονται στις Προαγωγικές Εξετάσεις 

ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ-Τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Δείτε ακόμη

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 και ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων-Απόφαση λήξης μαθημάτων 

Πανελλαδικές 2022: Yποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Πανελλαδικές-εξέταση υποψηφίων με αναπηρία-ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες | Τροποποίηση απόφασης 

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Ενημέρωση Υπουργείου Παιδείας για 9 διατάξεις του νόμου 4823/2021

ΦΕΚ: Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση