Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής-Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 δεν θα είναι δυνατή η χρήση της πλατφόρμας iepX – Ανακοίνωση ΙΕΠ.

Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

Ολοκληρώθηκε η εξ αποστάσεως ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ενημερώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μετά την υλοποίηση της α΄, β΄, γ΄, και δ΄ φάσης επιμόρφωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΕΠ το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω Δράσης και Πράξης ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ως εκ τούτου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 δεν θα είναι δυνατή η χρήση της πλατφόρμας iepX. Ωστόσο θα παραμείνει ενεργή για πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων και προσωπική μελέτη χωρίς την παροχή βεβαιώσεων.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του ΙΕΠ

Ολοκλήρωση της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δράσης 5 “Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής”

Σας ενημερώνουμε πως, μετά την υλοποίηση της α΄, β΄, γ΄, και δ΄ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» του Υποέργου 1 «Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης», ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω Δράσης και Πράξης στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ως εκ τούτου, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 δεν θα είναι δυνατή η χρήση της πλατφόρμας iepX στο πλαίσιο της Πράξης, ωστόσο θα παραμείνει ενεργή για πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων και προσωπική μελέτη χωρίς την παροχή βεβαιώσεων.

Συνακόλουθα, η έκδοση βεβαιώσεων στο πλαίσιο της Πράξης θα αφορά όσους/ες έχουν ολοκληρώσει την επιμόρφωση στις οριζόμενες ημερομηνίες για κάθε επιμορφωτική φάση και όχι αργότερα από τις 16/12/2022.

Οι βεβαιώσεις για τη δ΄ φάση επιμόρφωσης καθώς και όσων δεν είχαν λάβει βεβαίωση για την α΄, β΄, γ΄ επιμορφωτική φάση θα εκδοθούν μέχρι τις 23-12-2022.

Οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση διενεργηθεί από το ΙΕΠ, μέσω της πλατφόρμας iepX, θα γνωστοποιηθεί με νέα σχετική πρόσκληση/ανακοίνωση.

Δείτε επίσης

Εκπαιδευτική ένταξη μαθητών ευάλωτων ομάδων: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δράση Augmented Assessment 

Αιτήσεις επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ από Ιανουάριο του 2023 

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και ΕΣΚ: Θα λειτουργεί έως 19.12 για νέες αιτήσεις και επικαιροποίηση στοιχείων παλαιών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση