Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδα εργασίας αναβάθμισης σχολικού αθλητισμού: Η απόφαση με τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδα εργασίας αναβάθμισης σχολικού αθλητισμού: Η απόφαση με τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών, του Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη και της Υφυπουργού Ζ. Μακρή.

Ομάδα εργασίας αναβάθμισης σχολικού αθλητισμού

Τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας για την αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού υπέγραψαν ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κ. Πιερρακάκης και η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ζ. Μακρή.

Συγκεκριμένα με την υπ. αριθ. πρωτ. 47648/Δ5/9-5-2024 Απόφαση συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ομάδα Εργασίας για την αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού, συγκροτούνται και ορίζονται τα μέλη της ως εξής:

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας

1. Στυλιανό Δασκαλάκη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, αποσπασμένο σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ως Συντονιστή.

2. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, Καθηγητή, Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Παν/μίου Πελοποννήσου, Διευθυντή “Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής” – Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού.

3. Κωνσταντίνο Καρτερολιώτη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών (ΣΕΦΑΑ).

4. Γεώργιο Τζέτζη, Καθηγητή, Κοσμήτορα ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ.

5. Κωνσταντίνο Τάμπαλη, επίκουρο Καθηγητή ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ.

6. Δημήτριο Γρηγοριάδη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.Π.Φ.Α.).

7. Χριστόφορο Ντίζο, συνταξιούχο Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Αντιπρόεδρο Π.Ε.Π.Φ.Α.

8. Γεώργιο Δεστέ, Διευθυντή του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

9. Κουβελά Αθανάσιο, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Γραμματέας

Χρέη γραμματέα εκτελεί η Μυρτώ Γιαννάκη, εκπαιδευτικός ΠΕ 70, που υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εργο της Ομάδας

Έργο της ομάδας είναι η κατάθεση πρότασης σχετικά με:

α) το πλαίσιο δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού.

β) το πλαίσιο δράσεων και προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και σχολικού αθλητισμού με στόχο τη βελτίωση των δεικτών υγείας του μαθητικού πληθυσμού, την ανάδειξη της δια βίου άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, καθώς και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής του συνόλου των μαθητών και μαθητριών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

γ) τις διοικητικές δομές του Σχολικού Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη του συνόλου της λειτουργίας τους.

δ) τη σύνδεση του σχολικού με τον πανεπιστημιακό αθλητισμό και ευθυγράμμισή τους με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. ε) την αναβάθμιση της αγωνιστικής και διοικητικής παρουσίας του ελληνικού σχολικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού στο εξωτερικό.

στ) το «σύστημα κινήτρων» για τη συμμετοχή των νέων στον αγωνιστικό αθλητισμό με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού μέσω της ουσιαστικής αγωνιστικής και ακαδημαϊκής υποστήριξης των διακεκριμένων μαθητών/τριών-αθλητών/τριών.

ζ) την οργάνωση και διοίκηση του πανεπιστημιακού αθλητισμού με στόχους την παροχή αθλητικής εκπαίδευσης και προγραμμάτων άθλησης στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και την ανάπτυξη του αγωνιστικού πανεπιστημιακού αθλητισμού και τη σύνδεσή του με το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα.

Θητεία της Ομάδας Εργασίας

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε δια ζώσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στα μέλη της Ομάδας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Δείτε επίσης

Τεχνητή Νοημοσύνη-Εκπαίδευση: Συμμετοχή σε Διημερίδες-Δράσεις διαλόγου, ενημέρωσης και επιμόρφωσης 

Εξετάσεις ελληνικής PISA 2024: Τα 330 Δημοτικά και τα 330 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν 

Εκκληση για το Κέντρο Δραστηριοτήτων της Tandem για ανάπηρα παιδιά και νέους-Πυρκαγιά το κατέστρεψε ολοσχερώς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση