Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου και βελτιωτικών αλλαγών εκπαίδευσης ΑμεΑ ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου και βελτιωτικών αλλαγών εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες | Απόφαση.

Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου ΑμεΑ

Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως συγκροτείται ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αντικείμενό της είναι:
 • Η εκτέλεση εργασιών για τη συγκέντρωση, αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και
 • η εισήγηση – τεκμηρίωση βελτιωτικών αλλαγών, όπου απαιτείται.
Η Υπουργός ορίζει τα μέλη της ομάδας εργασίας ως εξής:
 1. Αλέξανδρος – Σταμάτης Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής της ομάδας.
 2. Γιώργος Σιδερίδης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) , μέλος.
 3. Ιωάννης Ζυμβρακάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αναπληρωτής Συντονιστής.
 4. Σπυριδούλα Πετράτου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 5. Μαρία Τουρλούπη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 6. Παναγιώτα Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, μέλος.
 7. Βασιλική – Ευαγγελία Βασιλάκη, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελου Συρίγου, μέλος.
 8. Παναγιώτης Χατζηευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 9. Μαρία Καράμπελα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ02, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 10. Αναστασία Γκουβατζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ11.01, Συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 11. Μιχαήλ Δαβάκης, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 12. Ελπίδα Παφίτη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος
 13. Καλλιόπη Ευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 14. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 15. Αθηνά- Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 16. Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
 17. Ευτυχία Μητσοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ01, μέλος.
 18. Δημήτριος Αφουξενίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τυφλών και πολυαναπήρων Αιγάλεω, μέλος.
 19. Μαρία Χαϊκάλη, Διευθύντρια Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, μέλος.
 20. Βασίλειος Βούγιας, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 στο Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας, τακτικό αιρετό μέλος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), μέλος.
 21. Ιωάννης Μπουσδούνης, Προϊστάμενος Β’ Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γ΄ Αθήνας, μέλος.
Γραμματέας της ομάδας εργασίας

Oρίζεται η Ηλέκτρα Βογά, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συνεδριάσεις

Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τα μέλη της συνεδριάζουν τακτικά μία φορά ανά 15 ημέρες από τη συγκρότησή της και, εκτάκτως, όποτε κριθεί σκόπιμο από τον Συντονιστή αυτής, είτε δια ζώσης στην έδρα της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε με τηλεδιάσκεψη.

Για τις συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά.

Παροχή κάθε δυνατής συνδρομής από το ΥΠΑΙΘ

Το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ομάδα εργασίας για την εκτέλεση του έργου της.

Παράδοση σχεδίου

Η ομάδα εργασίας θα παραδώσει Σχέδιο (1ο παραδοτέο): «Αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και χαρτογράφηση βελτιωτικών αλλαγών» έως 31-05-2021.

Ολοκλήρωση έργου

Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της μέχρι 31-12-2021.

Δείτε σε μορφή pdf Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου και βελτιωτικών αλλαγών εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21: Αιτήσεις από 18.03 έως 26.03.2021
Κεραμέως: Παράταση σχολικού έτους εντός Ιουνίου-Κανονικά οι Πανελλαδικές-Μέριμνα για Γυμνάσια & Λύκεια
Εμβολιασμός προσωπικού ειδικών σχολείων και μαθητών: Ξεκινάει ο προγραμματισμός των ραντεβού
Μακρή-ειδικά σχολεία: Γιατί δεν έκλεισαν-Εχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί
Οδηγίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από Τρίτη 16.03.2021: Παράθεση εγγράφων από το Υπ. Παιδείας
Ζέττα Μακρή για ειδικά σχολεία-παράταση σχολ. έτους-voucher 200 ευρώ-άνοιγμα σχολείων-Πανελλαδικές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση