“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδα εργασίας για την μελέτη και συλλογή στατιστικών στοιχείων της ανώτατης εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδα εργασίας για την μελέτη και συλλογή στατιστικών στοιχείων της ανώτατης εκπαίδευσης: Η Ομάδα Εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Ομάδα εργασίας

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Α. Δημητρόπουλου συστάθηκε και συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την μελέτη, συλλογή και παραγωγή στατιστικών στοιχείων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Απόφαση

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την μελέτη, συλλογή και παραγωγή στατιστικών στοιχείων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ι. Συστήνουμε και Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας με σκοπό το συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συλλογή και παραγωγή στατιστικών στοιχείων της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και οι περιπτώσεις διπλής προσπάθειας, να βελτιωθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία, καθώς και να εμπλουτιστεί περαιτέρω η συλλογή των στοιχείων.

ΙΙ.Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους εξής:
 • Δρ. Αποστόλη Δημητρόπουλο του Χρήστου, Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Άγγελο Καραγιάννη του Νικολάου, Διοικητικό Υπάλληλο, Τμήμα Β’ Διεθνών Σχέσεων της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Ελισάβετ Ευθυμίου του Αθανασίου, Προϊσταμένη Τμήματος Γ ’ της Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Χρήστο Τσόλκα του Φιλίππου, Προϊστάμενο Τμήματος Δ’ της Δ/νσης Προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Αντώνιο Κρητικό του Στυλιανού, Προϊστάμενο Τμήματος Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Αθανάσιο Σταυρόπουλο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών, Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Δρ. Χριστίνα Μπέστα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Δρ. Νικόλαο Γεωργιάδη του Δημητρίου, Προϊστάμενο Δ/νσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Τεκμηρίωσης της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Δρ. Αθανάσιο Δήμα του Γεωργίου, Υπεύθυνο Μονάδας Στατιστικών ΕΤΑΚ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 • Δρ. Ελένη Μάλλιου του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δεικτών και Δράσεων ΕΤΑΚ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 • Σπυρίδωνα Μπόλη του Βασιλείου , Διευθυντή στο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ
 • Κωνσταντίνο Γραμματικό του Ιωάννη , Διαχείριση Έργων Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ)
 • Δημήτριο Νικητόπουλο του Γεώργιου, Διαχείριση Έργων Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ)
Καθήκοντα Γραμματέα θα ασκεί το μέλος της Ομάδας Εργασίας, Άγγελος Καραγιάννης.

ΙΙΙ.Η Ομάδα Εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στο τέλος των εργασιών θα συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα θέματα που επεξεργάστηκε, καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που συμμετέχουν σε αυτήν.

Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης, το πόρισμα θα επιδοθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, και θα κοινοποιηθεί στους επικεφαλής των υπηρεσιών των μελών που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας.

 1. Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας θα είναι άμισθη και θα διενεργείται εντός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ________________

Δείτε επίσης

Παρουσίαση νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια
Ζαχαράκη για παράβολο: Ανεξάρτητη αρχή το ΑΣΕΠ-Διετές το κλείδωμα των Πινάκων
Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Απαντήσεις στη Βουλή: Διορισμοί Γενικής το 2020, επίκειται ΚΥΑ κατανομής, το παράβολο θέμα ΑΣΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση