Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδα σχεδιασμού-ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακ/σης ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδα σχεδιασμού-ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠΑΙΘ-Ορισμός μελών.

Ομάδα σχεδιασμού-ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών

Συγκροτείται, με απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ομάδα για σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 1. Αντικείμενα της Ομάδας

 

 • Δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Τεστ αντοχής και αξιοπιστίας εφαρμογών
 • Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας των υπηρεσιών
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος των εφαρμογών
 • Ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους
 • Ασφαλή αντίγραφα και επανάκτηση εφαρμογών
 • Αποσφαλμάτωση, παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογών σε δοκιμαστικό περιβάλλον
 • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα
 1. Τρόπος λειτουργίας

 Η Ομάδα θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων.

Όλοι οι συνεργάτες καθημερινά ενημερώνουν την εφαρμογή διαχείρισης έργων (redmine) στο http://ostmgmt.minedu.gov.gr.

Ως αποθετήριο του κώδικα για την συνεργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου και των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr.

 1. Ορισμός Συντονίστριας και μελών της Ομάδας

 Τα μέλη της ομάδας κατανέμονται στο Τμήμα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως εξής:

ΓΑΖΑΚΗ ΘΕΑΝΩ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος.

ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ,    αποσπασμένος    εκπαιδευτικός    στην    Περιφερειακή    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΚΟΜΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ,    αποσπασμένος    εκπαιδευτικός    στην     Περιφερειακή    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως μέλος.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

Συντονίστρια της ομάδας

ορίζεται η κ. Χαραμούσου Σoφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και

αναπληρωτής συντονιστής ο κ. Γιοχάλας Αλέξανδρος, υπάλληλος του Τμήματος Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Η ομάδα θα λειτουργεί

εντός ή εκτός ωραρίου λειτουργίας και στα μέλη της ομάδας δεν θα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή, εκτός εάν προβλέπεται από κάποια απόφαση. Η διάρκεια της ομάδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου της.

Με την έναρξη της παρούσης, καταργείται η υπ΄ αριθμ. 160441/Α7/14-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΜ4653ΠΣ-ΘΝΑ) απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε σε μορφή pdf την απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Οδηγίες ενισχυτικής διδασκαλίας | Εγγραφο
Διαπεριφερειακά διαδικτυακά τμήματα μαθητών ευπαθών ομάδων | Κατάλογος
Διαβούλευση νομοσχεδίου ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Εως 30 Νοεμβρίου 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση