Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδες εργασίας εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠΑΙΘΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδες εργασίας εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠΑΙΘΑ – Απόφαση.

Ομάδες εργασίας εφαρμογών λογισμικού

Με την υπ. αριθμ. πρωτ.148650/Α7/28-12-2023 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κυριάκου Πιερρακάκη έχουμε τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών Ομάδων για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠΑΙΘΑ.

Συγκεκριμένα: 

Συγκροτούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύο ομάδες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελούμενες από μέλη/υπαλλήλους, οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 1. ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ:

 Α. Το Τμήμα Α΄- Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη

Ορισμός μελών, συντονιστή, αναπληρωτή συντονιστή και υπεύθυνου έργων της 1ης ομάδας

 Τα μέλη της 1ης ομάδας κατανέμονται στο Τμήμα Α΄ Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως εξής:

ΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

Συντονιστής της ομάδας ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Κουτσομήτρος, υπάλληλος του Τμήματος Α΄- Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και αναπληρωτής συντονιστής ο κ. Ιωάννης Ρούσσος, υπάλληλος του Τμήματος Α΄- Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Τεχνικός υπεύθυνος έργων της ομάδας ορίζεται ο κ. Σταύρος Ζυγούνας, Προϊστάμενος του Τμ. Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Β. Το Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης

Ορισμός μελών, συντονίστριας και αναπληρώτριας συντονίστριας της 2ης Ομάδας

 Τα μέλη της 2ης ομάδας κατανέμονται στο Τμήμα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως εξής:

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος.

ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΚΟΜΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος.

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως μέλος.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ως μέλος.

Συντονίστρια της ομάδας ορίζεται η κ. Σοφία Χαραμούσου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και αναπληρώτρια συντονίστρια η κ. Παναγιώτα Κανελλοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Β΄- Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

  • Δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών
  • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
  • Τεστ αντοχής και αξιοπιστίας εφαρμογών
  • Παρακολούθηση και έλεγχος καλής λειτουργίας των υπηρεσιών
  • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος των εφαρμογών
  • Ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους
  • Ασφαλή αντίγραφα και επανάκτηση εφαρμογών
  • Αποσφαλμάτωση, παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογών σε δοκιμαστικό περιβάλλον
  • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα

2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

Οι Ομάδες θα λειτουργούν υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για την υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων.

Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να διευκολύνονται στο έργο τους από τις οικείες Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να εργάζονται με τηλεργασία, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με τις εγκυκλίους, και να συναντώνται δια ζώσης όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Ως αποθετήριο του κώδικα για την συνεργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου και των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr και για την απομακρυσμένη συνεργασία των μελών θα πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις μέσω του συνδέσμου https://www.epresence.gov.gr.

Η διάρκεια των ομάδων ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου τους.

Με την έναρξη της παρούσης, καταργείται η υπό στοιχεία 121153/Α7/04-10-2022 (ΑΔΑ: 9Π1546ΜΤΛΗ-Υ84) Απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του οικείου Υπουργείου.

Δείτε επίσης

Η Επιτροπή Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό | Απόφαση 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Πριν φύγετε

Υπολογισμός μισθοδοσίας 2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, μόνιμων και αναπληρωτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση