Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομοσπονδιακοί Προπονητές και Τεχνικοί Σύμβουλοι: Ανάθεση καθηκόντων σε εκπ/κούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομοσπονδιακοί Προπονητές και Τεχνικοί Σύμβουλοι: Ανάθεση καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2024-2025.

Ομοσπονδιακοί Προπονητές και Τεχνικοί Σύμβουλοι

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κ. Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Ι. Βρούτση με θέμα την “Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2024-2025″.

Για την Απόφαση – 65358/Δ5/12-6-2024 – ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπό στοιχεία οικ. ΓΓΑ/15688/06-06-2024 Εισήγηση-Πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Βρούτση (ΚΠ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 63150/Δ5/06-06-2024).
  • Οι προτάσεις των Ομοσπονδιών προς την Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.
  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες.

Ομοσπονδιακοί Προπονητές και Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με πλήρη απαλλαγή τους από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων Ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων.

Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί..

Δείτε επίσης

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Τάξη-Η τάξη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Δεύτερο Διαδικτυακό Στρογγυλό Τραπέζι 

Εργαλεία αποτίμησης αξόνων εκπαιδευτικού έργου κοινοποίησε το ΙΕΠ για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων 

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων απόσπασης για το Ψηφιακό Φροντιστήριο έως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 

Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπ. Παιδείας: Δράσεις Κόμβου GR digiGOV-innoHUB 

Λειτουργία σχολικών επιτροπών: Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης-Υποδείγματα βιβλίων και εντύπων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση