Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Φάκελοι υποψηφίων-ΟΠΣΥΔ: Τι λένε οι διοικητικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων για τα λάθη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Φάκελοι υποψηφίων-ΟΠΣΥΔ: Τι λένε οι διοικητικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων για τα λάθη στην καταχώρηση δικαιολογητικών και προσόντων.

Φάκελοι υποψηφίων-ΟΠΣΥΔ

Σε τοποθέτηση αναφορικά με τις διαμαρτυρίες σχετικά με την καταχώρηση των δικαιολογητικών και των προσόντων στους φακέλους των υποψηφίων των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ προέβη ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Ο Σύλλογος εν αρχή διευκρινίζει πως σε μια τέτοιας έκτασης διαδικασία, είναι απολύτως φυσιολογικό να προκύψουν και λάθη.

Ακολούθως διαμαρτύρεται έντονα “για την μεροληπτική αντιμετώπιση του θέματος σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την άδικη επίθεση που δέχονται οι συνάδελφοί μας, υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Ως διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δηλώνουμε ότι δεν ανεχόμαστε την επίρριψη ευθυνών για λάθη που ανήκουν σε τρίτους και σε καμία περίπτωση δεν μας αναλογούν”.

Επιπροσθέτως αναφέρει πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα λάθη αφορούν στις παραλείψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησής τους στο ΟΠΣΥΔ, παραθέτοντας παραδείγματα προς επίρρωση των λεγομένων.

Επιπλέον ο Σύλλογος τονίζει πως  πολλά προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε προβλεφθεί εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ, πριν κλειδώσει το σύστημα, μια περίοδος ελέγχου των καταχωρημένων στοιχείων από τους ίδιους τους υποψήφιους έτσι ώστε αυτοί να εντοπίζουν τυχόν λάθη και να  στέλνουν αίτημα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη σχετική διόρθωση.

Ζητά δε να ανοίξει, άμεσα, το σύστημα του ΟΠΣΥΔ προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνονται λάθη εκ παραδρομής από τις υπηρεσίες.

Τέλος ο ΣΥΠΥΥΠ αναφέρει πως “δεν θα αφήσει ακάλυπτα τα μέλη του υποστηρίζοντας τους Διοικητικούς υπαλλήλους και προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργειά που τυχόν απαιτηθεί”.

Για επιτελικό μπάχαλο μιλάει η ΔΟΕ

Υπενθυμίζουμε πως για επιτελικό μπάχαλο μιλάει ανακοίνωση της ΔΟΕ με την οποία καλεί το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει άμεσα ώστε να διορθωθούν λάθη στην καταχώρηση των στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη και διορισμό εκπαιδευτικών, στο ΟΠΣΥΔ. – Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σύλλογοι ζητούν άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ

Επίσης έγγραφα στο ΥΠΑΙΘ απέστειλαν Σύλλογοι ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητώντας να ανοίξει το σύστημα του ΟΠΣΥΔ προς διόρθωση των λαθών. – Δείτε εδώ

Ακολουθεί το έγγραφο του ΣΥΠΥΥΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.)

Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,

15180    Μαρούσι

Ε-mail: sypyyp@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.sypyp.gr

Αθήνα  12/07/2022

Αρ. πρωτ.: 58

Προς:

  1. Υπουργό ΥΠΑΙΘ κ. Ν. Κεραμέως.
  2. Γενικό Γραμματέα κ. Α. Κόπτση

Κοιν. :

  1. Μέλη μας

2. ΠΟΣΥΠ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση στις διαμαρτυρίες καταγγελίες ενάντια των Διοικητικών υπαλλήλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σχετικά με την καταχώρηση των φακέλων στον ΟΠΣΥΔ

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα,

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και αφορούν την καταχώρηση δικαιολογητικών/μοριοδοτούμενων κριτηρίων στον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε υποψήφιου εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) στο ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ, διευκρινίζουμε κατ’ αρχήν ότι σε μια τέτοιας έκτασης διαδικασία, είναι απολύτως φυσιολογικό να προκύψουν και λάθη.

Ωστόσο, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την μεροληπτική αντιμετώπιση του θέματος σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την άδικη επίθεση που δέχονται οι συνάδελφοί μας, υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Ως διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δηλώνουμε ότι δεν ανεχόμαστε την επίρριψη ευθυνών για λάθη που ανήκουν σε τρίτους και σε καμία περίπτωση δεν μας αναλογούν.

Λάθη που όπως ενημερωθήκαμε κατά την επικοινωνία μας με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν στις παραλείψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησής τους στο ΟΠΣΥΔ (παράλειψη μεταφόρτωσης δικαιολογητικών, μη υποβολή αντίστοιχου αιτήματος επικαιροποίησης, ανάρτηση δικαιολογητικών σε λάθος σημείο του συστήματος, ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά κ.λ.π.).

Οι παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί είναι πολλές και διαφόρων ειδών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι ενδέχεται να έχει μοριοδοτηθεί ένα μεταπτυχιακό αλλά να μην έχει μοριοδοτηθεί η εκπαιδευτική επάρκεια που αυτό αποδίδει, καθώς ο υποψήφιος δεν έχει προβεί σε σχετικό αίτημα στον ΟΠΣΥΔ. Αυτό αποτελεί ευθύνη του ιδίου του υποψηφίου , καθώς σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, οι υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΟΥΝ για περαιτέρω αξιολόγηση του αιτήματος σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν μεταφορτώθηκαν στο αντίστοιχο αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων.

Έτσι, ενώ ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που είχε αναλάβει την επαλήθευση δικαιολογητικών σχετικά με τα μεταπτυχιακά, μοριοδοτούσε κανονικά τον μεταπτυχιακό τίτλο, ο άλλος υπάλληλος που είχε αναλάβει την επαλήθευση δικαιολογητικών σχετικά με την εκπαιδευτική επάρκεια, δεν έβλεπε κανένα σχετικό αίτημα στο σύστημα με αποτέλεσμα να μην προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

Επιπλέον, σχετικά με την μοριοδότηση τέκνων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε να ξεχνούν να αναρτήσουν το σχετικό δικαιολογητικό στο σύστημα, είτε να αναρτούν ελλιπές δικαιολογητικό (έλειπαν σελίδες) ή σε πολλές περιπτώσεις το αναρτηθέν δικαιολογητικό να είναι εκπρόθεσμο. Επιπλέον, πολύ συχνά τα δικαιολογητικά είχαν αναρτηθεί σε λάθος θέση από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα ο υπάλληλος που διενεργούσε τον έλεγχο για κάθε μοριοδοτούμενο κριτήριο είτε να μην βλέπει καθόλου δικαιολογητικό, είτε να μην βλέπει το σωστό δικαιολογητικό.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές αναφορές υποψηφίων σχετικά με προβλήματα του συστήματος ΟΠΣΥΔ που αφορούσαν στην μεταφόρτωση δικαιολογητικών  ή στο άνοιγμα των ψηφιοποιημένων αρχείων pdf.

Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κλήθηκαν για άλλη μία φορά να διεκπεραιώσουν έναν τεράστιο όγκο εργασίας, κλήθηκαν να καταχωρήσουν έναν τεράστιο όγκο δικαιολογητικών και να διαχειριστούν χιλιάδες αιτήματα μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους. Ωστόσο το προσωπικό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης υπερέβαλε εαυτόν και διενήργησε έγκαιρα και με συνέπεια τον απαιτούμενο έλεγχο.

Είναι σίγουρο ότι πολλά προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε προβλεφθεί εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ, πριν κλειδώσει το σύστημα, μια περίοδος ελέγχου των καταχωρημένων στοιχείων από τους ίδιους τους υποψήφιους έτσι ώστε αυτοί να εντοπίζουν τυχόν λάθη και να  στέλνουν αίτημα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη σχετική διόρθωση.

Ζητούμε επίσης να ανοίξει, άμεσα, το σύστημα του ΟΠΣΥΔ προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνονται λάθη εκ παραδρομής από τις υπηρεσίες μας.

Επιπλέον τονίζουμε ότι ο Σύλλογός μας (ΣΥΠΥΥΠ), σε καμία περίπτωση δε θα αφήσει ακάλυπτα τα μέλη του υποστηρίζοντας τους Διοικητικούς υπαλλήλους και προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργειά που τυχόν απαιτηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΥΥΠ

Ο Πρόεδρος                                             Η Γ. Γραμματέας

Νώντας Αθανασιάδης                         Μαρία Γρηγορίου

Δείτε επίσης

ΔΟΕ-ΟΠΣΥΔ: Επιτελικό μπάχαλο-Το Υπουργείο άμεσα να μεριμνήσει να διορθωθούν τα λάθη 

ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας: Ζητά παράταση 1 εβδομάδας για διόρθωση λαθών στην επικαιροποίηση φακέλων 

ΣΕΕΠΕΒΠ ΑΜΘ: Λάθη και παραλείψεις στους φακέλους του ΟΠΣΥΔ-Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

Φάκελοι ΟΠΣΥΔ: Οδηγία για διόρθωση λαθών από το Υπουργείο στις Διευθύνσεις και ΠΔΕ 

ΟΠΣΥΔ-έλεγχος φακέλων: Πολλές οι αστοχίες-Αναμένεται βροχή ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων 

Φάκελοι υποψηφίων-λάθη: Κατάλογο τηλ. επικοινωνίας και mail του Υπουργ. Παιδείας κοινοποίησε το ΟΠΣΥΔ

Δείτε επίσης

Πίνακες ΑΣΕΠ-Ειδική Αγωγή: Εφικτός στόχος μέσα Αυγούστου να έχουμε Προσωρινούς κατά τον Πρόεδρο ΑΣΕΠ 

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών από τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής ΑΣΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση