Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικά κενά-Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργανικά κενά-Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων-“Επρεπε να διοριστούν 788, όμως διορίστηκαν 424-Τι απέγιναν οι υπόλοιπες 7.300 περίπου ακάλυπτες ώρες Βιολογίας που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες 364 θέσεις;”.

Οργανικά κενά-Διορισμοί εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Πάγια θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων είναι ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει όλα τα μαθήματα να διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς που έχουν την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση για το κάθε αντικείμενο και τους έχει δοθεί η Α΄ Ανάθεση.

Είναι σημαντικό το ότι σε αυτό συμφωνούν όλες οι Επιστημονικές ενώσεις, αν και αναγνωρίζουμε πως δεν μπορεί να επιτευχθεί στο σύνολο των σχολείων (κυρίως λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας), όμως μπορεί να εφαρμοστεί στην μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων της χώρας.

Επειδή το τελευταίο διάστημα μέσα στην υπερ(παρα)πληροφόρηση που υπάρχει

γράφονται και ανακρίβειες, που προκαλούν σύγχυση σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά της κάθε ειδικότητας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε το τι ισχύει με βάση τη νομοθεσία.

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι διορισμοί πραγματοποιούνται στα οργανικά κενά των μεταθέσεων, μετά από την πραγματοποίηση αυτών.

Οι ώρες της κάθε ειδικότητας υπολογίζονται με βάση:
  • το ωρολόγιο πρόγραμμα και
  • τον αριθμό των τμημάτων του κάθε σχολείου αποκλειστικά με βάση την Α΄ Ανάθεση, το οποίο σημαίνει ότι στον υπολογισμό δεν εμπλέκονται ειδικότητες που δεν έχουν κοινές Α΄ Αναθέσεις.
Τα οργανικά κενά της κάθε ειδικότητας σε κάθε περιοχή μετάθεσης προκύπτουν
  • μετά τη διαίρεση των ωρών Α΄ Ανάθεσής της (ανά ομάδα σχολείων) με το 20 και
  • την αφαίρεση από εκεί των υπηρετούντων στην περιοχή καθηγητών της ειδικότητας.
Επομένως,

το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι συνταξιοδοτήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων (και οι φετινές) και οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί της ειδικότητας έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των οργανικών κενών των μεταθέσεων βάσει των οποίων γίνονται οι διορισμοί.

Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, τα οργανικά κενά Βιολογίας, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο, μετά τις μεταθέσεις είναι 788.

Το Υπουργείο επέλεξε, σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις άλλες ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας, να αντιμετωπίσει άνισα τους Βιολόγους και να καλύψει με μόνιμους διορισμούς 424 από τα 788 κενά, ήτοι λιγότερα από το 54% αυτών

(βλ. Πίνακα για το ποσοστό κάλυψης των οργανικών κενών ανά ειδικότητα το 2021-22).
Ειδικότητα Κάλυψη
Θεολόγοι 100%
Φυσικοί 100%
Φιλόλογοι 97,5%
Χημικοί 91,5%
Μαθηματικοί 91%
Βιολόγοι 54%

 

Σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργείται σύγχυση, ακούσια ή εκούσια, των οργανικών κενών των μεταθέσεων με τις οργανικές θέσεις στα σχολεία.

Οι τελευταίες υπολογίζονται με διαφορετικό αλγόριθμο, με βάση τις 12 ώρες Α΄ Ανάθεσης στο σχολείο. Ειδικά για τους ΠΕ04 όμως, θα πρέπει επιπλέον να υπάρχουν 12 τουλάχιστον ώρες ΠΕ04 ακάλυπτες στο σχολείο για να προκύψει οργανική θέση.

Άρα, σε σχολεία που το υποχρεωτικό ωράριο των ανηκόντων ΠΕ04,

υπολογίζοντας και τη Β’ ανάθεση, δεν αφήνει ακάλυπτες 12 ώρες, τότε δεν προκύπτει οργανική θέση ακόμη και αν υπάρχουν πχ. 20 ώρες Βιολογίας χωρίς να υπάρχει Βιολόγος.

Σε μικρά σχολεία,

στα οποία οι ώρες Α΄ Ανάθεσης είναι λιγότερες από 12, σύνηθες για τη Βιολογία σε Γυμνάσια αφού το μάθημα είναι μονόωρο και στις τρεις τάξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διδασκαλία του, δεν προκύπτει οργανική θέση στο σχολείο.

Όμως, αν υπάρχουν πχ. 4 Γυμνάσια στην περιοχή με 11 ώρες Βιολογίας το καθένα, απαιτούνται 2 τουλάχιστον βιολόγοι για να διδάξουν τις 44 ώρες Βιολογίας, γεγονός που αποτυπώνεται στα οργανικά κενά των μεταθέσεων.

Για να το πούμε και διαφορετικά,

τα οργανικά κενά των μεταθέσεων αποτυπώνουν πόσοι καθηγητές απαιτούνται για να διδάξουν το μάθημα σε κάθε περιοχή αποκλειστικά με τις ώρες Α΄ ανάθεσης, δηλαδή πόσοι Βιολόγοι χρειάζονται για να διδάξουν μόνο Βιολογία.

Επομένως έπρεπε να διοριστούν 788, όμως διορίστηκαν 424.

Και τι απέγιναν οι υπόλοιπες 7.300 περίπου ακάλυπτες ώρες Βιολογίας που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες 364 θέσεις;

Γιατί σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχουν οι ώρες αυτές,

για να αποδοθούν στους -σχεδόν μισούς από τους απαιτούμενους- νεοδιόριστους Βιολόγους; Ποιες ειδικότητες διδάσκουν τη Βιολογία σε Β’ Ανάθεση, αφήνοντας ακάλυπτες ώρες του δικού τους μαθήματος και πόσα λειτουργικά κενά καλύπτονται από αναπληρωτές άλλης ειδικότητας;

(Οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 -Φυσικοί, Χημικοί, Γεωλόγοι- αλλά και Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Γεωπόνοι, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκέπτες Υγείας, Ιατρικών Εργαστηρίων.)

Το ΔΣ της ΠΕΒ θα απευθύνει πρόσκληση προς τις υπόλοιπες Επιστημονικές ενώσεις του κλάδου ΠΕ04

για συνάντηση, με σκοπό την συνεργασία όλων των Ενώσεων ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού όσα προβλήματα υπάρχουν σε διορισμούς, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κλπ.

Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ

Για το ΔΣ της ΠΕΒ

Ο Πρόεδρος                                                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βανταράκης                                                                                    Γεώργιος Βέρροιος

Καθηγητής                                                                                                                            Εκπαιδευτικός

Τμ. Ιατρικής Παν. Πατρών                                                                                  Β/μιας Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων-Μεταπυρική διαχείριση: “αφουγκραζόμαστε” την φύση, εμπιστευόμαστε την επιστημονική γνώση
Σύλλογος διδασκόντων: Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Υπουργείο Παιδείας-ασφαλές άνοιγμα σχολείων: Πως θα προσέρχονται εκπ/κοί-μαθητές-Διαχείριση κρούσματος
Πρωτόκολλα κορονοϊού σχολείων: Αν. Υπουργός Υγείας Γκάγκα: Είναι αυστηρά-Καθηγητής Παυλάκης: Δεν είναι βιώσιμα
Ανοιγμα σχολείων Δευτέρα 13.09.2021-Πως θα προσέρχονται εκπαιδευτικοί και μαθητές-Τι θα ισχύσει στα ΑΕΙ

Πριν φύγετε

 ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση