Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 ανά κλάδο-περιοχή-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ | Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024 μετά τις Μεταθέσεις και πριν τις Μετατάξεις – Ανά κλάδο-περιοχή-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ – Οπως τα κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας.

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

Τα οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης, τα οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), κενά που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024 και δίδονται για τη διενέργεια Μετατάξεων 2024.

Συνολικά τα οργανικά κενά μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανέρχονται σε 1.401 και κατανέμονται ως εξής:

  • Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης – 347
  • Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ – 374
  • Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – 680

Δείτε τον Πίνακα με τα οργανικά κενά ανά κλάδο και δομή

Ε

Β

Π

Π

Ε

21

Π

Ε

22

Π

Ε

23

Π

Ε

25

Π

Ε

28

Π

Ε

29

Π

Ε

30

Π

Ε 31

ΣΜ

Ε

ΑΕ

4   7 26 116 23 10 14 123 323
ΣΜ

Ε

ΑΕ

BR

AI

LL

E

  1    3     4
ΣΜ

Ε

ΑΕ

ΝΟ

ΗΜ

1   2    6   3    1    3    4   20
ΚΕ

ΔΑ

ΣΥ

36 120 23 48 142    5 374
ΕΔ

Υ

320 360 680
ΣΥ

ΝΟ

ΛΟ

5 45 562 26 34 63 628 12 1.401

Δείτε σε μορφή pdf αναλυτικά τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο-περιοχή-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Οργανικά κενά εκπαιδευτικών 2024: Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Πίνακες ΕΔΩ

________________________

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2024-2025, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

Δείτε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Αιτήσεις από 22.04 έως και 01.05.2024 

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024: Tα ονόματα στην Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Πριν φύγετε

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Στοιχεία μη αναλήψεων-παραιτήσεων αναπληρωτών-Ποσοστά επί των προσλήψεων από το 2016-Νομοθεσία κυρώσεων | Πίνακες 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση