Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ Στερεάς για οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων-Πλατφόρμα για μόρια προϋπηρεσιών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ Στερεάς για οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων-Ενημέρωση για πλατφόρμα “Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών” και τα μόρια προϋπηρεσιών.

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ Στερεάς

Παρατίθενται ακολούθως τα Οργανικά κενά Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά κλάδο, τα οποία θα δοθούν από τις Διευθύνσεις για δηλώσεις Οριστικής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ.

Επίσης παρατίθεται ενημέρωση για την πλατφόρμα “Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών”, από όπου κάθε ενδιαφερόμενος/η νεοδιόριστος/η ΕΕΠ και ΕΒΠ μπορεί να πληροφορηθεί τα μόρια τα οποία αφορούν στην προϋπηρεσία του.

Δείτε τον Πίνακα Οργανικών κενών ΣΜΕΑΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οργανικά κενά ΕΕΠ & ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για οριστική τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά κλάδο.

Α ΕΥΒΟΙΑΣ (ΔΕ) 5 ΕΒΠ 1 ΠΕ 21 4 ΠΕ 23 2 ΠΕ 25 2 ΠΕ 29 4 ΠΕ30
Α ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕ) 5 ΕΒΠ 2 ΠΕ 21 2 ΠΕ 23 1 ΠΕ 25 1 ΠΕ 28 1 ΠΕ 29 1 ΠΕ30
Β ΕΥΒΟΙΑΣ (ΔΕ)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΔΕ) 1 ΕΒΠ 1 ΠΕ 21 2 ΠΕ 23 2 ΠΕ 25 1 ΠΕ 29 2 ΠΕ30
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΠΕ) 4 ΕΒΠ 1 ΠΕ 21 2 ΠΕ 23 2 ΠΕ 25 1 ΠΕ 28 1 ΠΕ30
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΔΕ) 1 ΠΕ 25 1 ΠΕ30
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕ) 1 ΕΒΠ 1 ΠΕ 23
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΔΕ) 3 ΕΒΠ 1 ΠΕ 21 3 ΠΕ 23 2 ΠΕ 25 2 ΠΕ 29 3 ΠΕ30
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕ) 4 ΕΒΠ 2 ΠΕ 21 2 ΠΕ 23 1 ΠΕ 25 1 ΠΕ 28 1 ΠΕ 29 1 ΠΕ30
ΦΩΚΙΔΑΣ (ΔΕ) 1 ΕΒΠ 1 ΠΕ 21 1 ΠΕ 23
ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΕ) 1 ΕΒΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 25

ΕΒΠ

9 ΠΕ 21 17 ΠΕ 23 11 ΠΕ 25 3 ΠΕ 28 7 ΠΕ 29 13 ΠΕ30
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 24 ΕΒΠ 8 ΠΕ 21 12 ΠΕ 23 7 ΠΕ 25 3 ΠΕ 28 3 ΠΕ 29 9 ΠΕ30

 

Δείτε τα Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ από το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

__________________

Επισήμανση για τα μόρια προϋπηρεσιών

Στην πλατφόρμα https://teachers.minedu.gov.gr/  – Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων – μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η νεοδιόριστος/η να ενημερωθεί για τα μόρια που αφορούν στην προϋπηρεσία καθενός/μιας.

Το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ:

  • Να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους,
  • να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους,
  • να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και
  • να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων μπορεί να μπει ο ενδιαφερόμενος/η χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του myschool.

Δείτε σχετικά

Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας 16.06.2020: Εξέταση προϋπηρεσιών-αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών
Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 16.06.2020: Oριστικές τοποθετήσεις-προϋπηρεσίες-άδειες άσκησης έργου
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης-12.06.2020: Ενημέρωση αιρετών
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΔΕ Αττικής για την οριστική τοποθέτηση των μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΠΔΕ ΑΜΘ-Εγγραφο ΠΔΕ Πελοποννήσου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση