Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικά κενά – Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά ειδικότητα και κλάδο – Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργανικά κενά – Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά ειδικότητα και κλάδο – Πίνακες βασισμένοι σε στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και του especial.gr.

Οργανικά κενά – Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά ειδικότητα και κλάδο – Πίνακες

Η Ομάδα του especial.gr βασιζόμενη σε στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και δικά της, παρουσιάζει ολοκληρωμένο χάρτη των Οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ ανά κλάδο.

Στους Πίνακες που ακολουθούν θα δείτε τις παλαιές και τις νέες Οργανικές θέσεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ εχθές, Παρασκευή 03/05/2019, σε ΣΜΕΑΕ, αλλά και τις Οργανικές Θέσεις σε ΚΕΣΥ, ανά κλάδο, καλυμμένες και κενές.

Υπενθυμίζουμε πως οι 1.748 κενές Οργανικές Θέσεις θα δοθούν στις επικείμενες Μεταθέσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019, η Εγκύκλιος των οποίων θα εκδοθεί αμέσως μετά την Υπουργική Απόφαση κατανομής των άρτι συσταθέντων 943 νέων Οργανικών Θέσεων σε ΣΜΕΑΕ.

Μετά τις Μεταθέσεις και τις Αποσπάσεις που θα ακολουθήσουν, αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας την κατανομή των 4.500 θέσεων για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Δείτε τους Πίνακες του especial.gr

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ – ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΠΑΛΙΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΙ ΚΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ
Λογοθεραπευτές-ΠΕ21 123 70 193 78 115
Επαγγελμ. Συμβούλ.-ΠΕ22 30 30 30
Ψυχολόγοι-ΠΕ23 146 165 311 103 208
Σχολ. Νοσηλευτές-ΠΕ25 69 157 226 36 190
Φυσικοθεραπευτές-ΠΕ28 57 54 111 36 75
Εργοθεραπευτές-ΠΕ29 125 60 185 60 125
Κοινων. Λειτουργοί-ΠΕ30 165 155 320 105 215
Εξειδ.Τυφλ.-Κωφ-ΠΕ31 8 1 9 3 6
Ειδικό Βοηθ. Προσωπ.-ΕΒΠ 232 281 513 120 393
Σύνολο 955 943 1.898 541 1.357

 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΣΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ – ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓ. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΡΓ. ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ
Λογοθεραπευτές-ΠΕ21 55 11 44
Ψυχολόγοι-ΠΕ23 223 84 139
Φυσικοθεραπευτές-ΠΕ28 24 8 16
Εργοθεραπευτές-ΠΕ29 34 34
Κοινωνικοί Λειτουργοί-ΠΕ30 223 70 153
ΠΕ31 6 1 5
(ΠΕ24) (-) (2) (-)
Σύνολο 565 174 391

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΙ ΚΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ
Λογοθεραπευτές-ΠΕ21 248 89 159
Επαγγελμ. Συμβούλ.-ΠΕ22 30 30
Ψυχολόγοι-ΠΕ23 534 187 347
Σχολ. Νοσηλευτές-ΠΕ25 226 36 190
Φυσικοθεραπευτές-ΠΕ28 135 44 91
Εργοθεραπευτές-ΠΕ29 219 60 159
Κοινων. Λειτουργοί-ΠΕ30 543 175 368
Εξειδ.Τυφλ.-Κωφ-ΠΕ31 15 4 11
Ειδικό Βοηθ. Προσωπ.-ΕΒΠ 513 120 393
Σύνολο 2.463 715 1.748

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ: 1.898 + 565 = 2.463
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ: 541 + 174 = 715
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ: 1.357 + 391 = 1.748

Δείτε επίσης

Νέες Οργανικές Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – Το ΦΕΚ

Κατανομή 943 Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – Το ΦΕΚ

Ανάλυση Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ – Χρονοδιάγραμμα για υπηρεσιακές μεταβολές και διορισμούς

Υπεράριθμοι ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η διαδικασία ρύθμισης υπεράριθμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η Υπουργική Απόφαση

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων: Εντονη διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για την Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων. Επιστολή προς ΕΕΠ – ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Κ.Κ. σε

    Κε Βούγια,

    ήθελα να σας ρωτήσω για τα οργανικά κενά της ΠΕ22, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Στα κενά που ανακοινώθηκαν για μεταθέσεις και αποσπάσεις τον Ιούνιο, αναφέρονται 13 κενά και όχι 30. Μήπως ξέρετε που οφείλεται η διαφορά; Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δυστυχώς, προσπαθούμε να έχουμε μια ένδειξη για την κατανομή των 4.500 θέσεων για τους διορισμούς και γι’ αυτό σας απευθύνω το ερώτημά μου.

Γράψτε μία απάντηση