Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικότητα Δημοτικών σχολείων: Πως προσδιορίζεται – Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Λειψών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργανικότητα Δημοτικών σχολείων: Πως προσδιορίζεται – Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Λειψών – Η τοποθέτηση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή στη Βουλή στα πλαίσια σχετικής Επερώτησης Βουλευτών του ΚΚΕ. 

Οργανικότητα Δημοτικών σχολείων

“Κατά το τρέχον σχολικό έτος λειτουργεί ως τριθέσιο και για το επόμενο σχολικό έτος θα παραμείνει τριθέσιο, το Δημοτικό Σχολείο Λειψών, για το οποίο δεν προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 3712/8-5-2024 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ότι λειτουργεί ως εξαθέσιο”, ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή στη Βουλή στα πλαίσια Επερώτησης Βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα “Να μην υποβαθμιστεί το Δημοτικό Σχολείο των Λειψών από 6θέσιο σε 3θέσιο”.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 δεν έχει προταθεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου καμία μεταβολή (ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμός, συγχώνευση) για τις σχολικές μονάδες (Δημοτικά-Νηπιαγωγεία) της περιοχής ευθύνης της.

Μαθητικό δυναμικό για το τρέχον σχολικό έτος 28 μαθητές

Σύμφωνα με την απάντηση της κας Μακρή, το μαθητικό δυναμικό για το τρέχον σχολικό έτος είναι 28 μαθητές και έπρεπε να είναι διθέσιο λειτουργικά. Το εν λόγω σχολείο λειτουργεί με τρεις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 στην πρωινή ζώνη. Επιπλέον, έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ70 για το Ολοήμερο Πρόγραμμα και εκπαιδευτικός ΠΕ70 για το Τμήμα Ένταξης. Επίσης, για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου διατίθενται από το Γυμνάσιο- Λ.Τ. Λειψών στο Δημοτικό Σχολείο τρεις εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06, ΠΕ 11 και ΠΕ86 αντίστοιχα.

Τι ισχύει για την οργανικότητα των Δημοτικών σχολείων

Τέλος αναφορικά με την οργανικότητα των Δημοτικών σχολείων αυτή προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά εικοσιπέντε (25) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο (Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (Β΄ 1507) Κ.Y.A.) .

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2024-25 – Λήξη μαθημάτων σχολ. έτους 2023-24 | Εγκύκλιος 

Το Ψηφιακό Σχολείο: Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη της σχολικής εκπ/σης για μαθητές, εκπ/κούς και γονείς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση