Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργάνωση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων: Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργάνωση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων: Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147)εξέδωσε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.

Οργάνωση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων

Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, εξέδωσε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.

Με τη δημοσίευση του πρόσφατου ν. 4713/2020 (Α’ 147) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 682/1977 (Α ́244) και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα που αφορούν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.

Επιγραμματικά

Α. Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων.

Με το άρθρο 2 του ν.4713/20 εισάγονται ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων.

Β. Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου με το άρθρο 3του ν. 4713/2020, όπου ορίζεται ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση και ακολουθούν το ίδιο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με τα δημόσια σχολεία.

Γ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

Με το άρθρο 4 του ν. 4713/2020 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977, σύμφωνα με το οποίο, κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Δ. Συμμετοχή Ιδιοκτήτη στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.

Με το άρθρο 5 του ν. 4713/2020 διευκρινίζεται ότι ο ιδιοκτήτης, όπως και κάθε μέλος, εταίρος, ή μέτοχος (σε περίπτωση νομικών προσώπων), μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτικός.

Ε. Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4713/20 ορίζεται ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών.

ΣΤ. Ελάχιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα ιδιωτικού νηπιαγωγείου.

Ο ελάχιστος αριθμός των νηπίων ανά τμήμα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία,καθορίζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020.

Ζ. Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών.

Με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020 ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη φοίτηση των μαθητών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.

Δείτε αναλυτικά τις Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής του 4713-2020 για τα ιδιωτικά σχολεία

Δείτε σχετικά

Νόμος 4713/2020-ΦΕΚ A 147/29.07.2020: Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών σχολείων: Ενόψει διενέργειας μεταθέσεων
Σχολεία και 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων για περιορισμό διασποράς κορονοϊού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση