Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης: Αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Απόφαση με τον ορισμό των αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης: Η Απόφαση

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  της  παρ.  α  του  άρθρου  33  του  Ν.  4547/2018     (A΄102), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4572/2018 (Α΄188).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄210)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (Α΄31)
 4. Την αριθμ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 υπουργική απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0).
 5. Τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον κ.Κέντρο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,
 1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τον κ. Πολύζο Γεώργιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας,
 2. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τον κ. Παπαδόπουλο Αριστείδη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,
 3. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου την κ. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων,
 4. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου τον κ. Τζίμα Γρηγόριο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων,
 5. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας την κ. Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης,
 6. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας τον κ. Αφράτη Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Δείτε επίσης:

ΚΕΣΥ: Κατάλογος ανά Περιφέρεια – Τηλέφωνα – mails – Δ/νσεις – Ιστοσελίδες

 1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τον κ. Γκέσουρα Φώτιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
 2. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης τον κ. Παπαθανασίου Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης,
 3. Ορίζουμε αναπληρώτρια   της   Περιφερειακής   Διευθύντριας   Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την κ. Στρατάκη Αικατερίνη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου,
 4. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας τον κ. Πιλιτζίδη Σπυρίδωνα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,
 5. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης τον κ.Ζερβάκη Στυλιανό, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων,
 1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων τον κ. Αθηναίο Θεόδωρο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Η Απόφαση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση