Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ορισμός ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως συντονιστή “Erasmus+” “Νεολαία” και “Αθλητισμός” και European Solidarity Corps-ESC

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ορισμός ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Προγραμμάτων “Erasmus+” “Νεολαία” και “Αθλητισμός” και “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]”.

Ορισμός ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ (Κ2): 28163/10-3-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως -Φ.Ε.Κ. Β’ 989/12-03-2021- ορίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) «Erasmus+» για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και

β) «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», προγραμματικής περιόδου 2021- 2027.

Αναλυτικά η Απόφαση

Ορίζουμε το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Εθνικό Οργανισμό / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) «Erasmus+» για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και

β) «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», προγραμματικής περιόδου 2021- 2027, όπως ορίζονται από τους ακόλουθους, υπό δημοσίευση, Κανονισμούς:

− Την COM(2018) 367 final of 30.5.2018 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013,

− Την COM(2018) 440 final of 11.6.2018 Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014,

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα υλοποιεί τα δύο Προγράμματα

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Εθνική Αρχή των προγραμμάτων «Erasmus+» και«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC]», έχει τη συνολική ευθύνη της πολιτικής και της εφαρμογής του Προγράμματος στο εθνικό επίπεδο, ενώ το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ως Εθνικός Οργανισμός / Εθνική Μονάδα Συντονισμού, οφείλει να διαχειρίζεται το Πρόγραμμα σύμφωνα με τα κάτωθι:……

Δείτε σε μορφή pdf Ορισμός ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Προγραμμάτων

Δείτε επίσης

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021: Εφαρμοστική Εγκύκλιος
Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ
Μελέτη ΚΕΜΕΤΕ-Ειδικά σχολεία: Προβλήματα από τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ εν καιρώ πανδημίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση