Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ορισμός Προέδρου ΑΔΙΠΠΔΕ για τρίτη διαδοχική τετραετή θητεία και ανανέωση της θητείας του Συμβουλίου της Αρχής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ορισμός Προέδρου ΑΔΙΠΠΔΕ για τρίτη διαδοχική τετραετή θητεία και ανανέωση της θητείας του Συμβουλίου της Αρχής με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Ορισμός Προέδρου ΑΔΙΠΠΔΕ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.1/17/24-1-2023 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως έχουμε τον ορισμό του Προέδρου και ανανέωση της θητείας του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΠΔ.Ε.), για τρίτη διαδοχική τετραετή θητεία.

Η ανανέωση της θητείας του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΠΔ.Ε.) οδηγεί σε δεύτερη διαδοχική θητεία των μελών του Συμβουλίου.

Αναλυτικά η Υπουργός αποφάσισε:

Α. Τον ορισμό, για τρίτη διαδοχική τετραετή θητεία στην θέση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), του Ματσαγγούρα Ηλία του Γεωργίου, που είναι Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η τρίτη διαδοχική θητεία αρχίζει από τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης της προηγούμενης θητείας (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 245/Β3/24-01-2023).

Β. Την ανανέωση της θητείας του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Ηλία Ματσαγγούρα του Γεωργίου, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

2. Ιωάννη Αντωνίου του Βασιλείου,  Διδάκτορα ΕΜΠ/ΕΚΠΑ και Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ως Αντιπρόεδρο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

3. Ιωάννη Ρουσσάκη του Εμμανουήλ, επίκουρο καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, Εκπαιδευτικό κλάδου Π.Ε. 04, ως μέλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Μαρία Γιαλλούση του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου Π.Ε. 04, ως μέλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Μαρία Καδιανάκη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου Π.Ε. 70, ως μέλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Παναγιώτη Πήλιουρα του Σωτηρίου, εκπαιδευτικό κλάδου Π.Ε. 70, ως μέλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δεύτερη διαδοχική θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει τη λήξη της προηγούμενης θητείας.

Δείτε επίσης

Βουλή-Κεραμέως: Σε σύγκριση των κυβερνήσεων νυν της Ν.Δ. και τέως του ΣΥΡΙΖΑ προέβη η Υπ. Παιδείας 

Το κυβερνητικό έργο στην Κρήτη στον Τομέα Παιδείας παρουσίασε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή

Παρενόχληση στην εργασία: Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων στο Δημόσιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση