Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ορισμός Προέδρου ΙΕΠ Ιωάννη Αντωνίου στη θέση του Αντιπροέδρου της ΑΔΙΠΠΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ορισμός Προέδρου ΙΕΠ Ιωάννη Αντωνίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Ορισμός Προέδρου ΙΕΠ

Με την υπ. αριθμ. Φ.1/287/27-12-2019 Απόφαση, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως όρισε τον Πρόεδρο του  ΙΕΠ Ιωάννη Αντωνίου στη Θέση του Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Δείτε το ΦΕΚ με την Απόφαση

Ορισμός του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Θέση του Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α΄) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υποπερ. ββ΄, της περ. αα) της παραγρ. 7, του άρθρου 50, του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄).
  2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.: Φ.1/143/04-07-2018 (ΦΕΚ 394/Υ.Ο.Δ.Δ.), με θέμα «Ορι- σμός Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
  3. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.: Φ.1/266/30-11-2018 (ΦΕΚ 752/Υ.Ο.Δ.Δ), με θέμα «Συ- γκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ- παίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
  4. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.: 180661/ Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/Υ.Ο.Δ.Δ), με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων».
  5. Το αριθμ. πρωτ. Φ1/263/28-11-2019 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι- σμού,
    αποφασίζουμε:

Τον ορισμό του Ιωάννη Αντωνίου του Βασιλείου, εκπαιδευτικού, Διδάκτορα ΕΜΠ/ΕΚΠΑ ως Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη θέση του Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), σε αντικατάσταση του τέως Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γεράσιμου Κουζέλη του Θεοδώρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1125 – 31.12.2019 στη Διαύγεια

 Δείτε επίσης

Νέος Πρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ: Προτείνεται ο Καθηγητής Ορέστης Καλογήρου
Απολογισμός Υπουργείου Παιδείας: Συνάντηση Μητσοτάκη-Κεραμέως στο Μαξίμου | Τι ειπώθηκε
Video ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Κεραμέως
Κεραμέως: 6 μήνες σκληρής δουλειάς, 100άδες ενέργειες | Απολογισμός
Ζαχαράκη στη ΔΑΚΕ: Να μην φοβίζει τους εκπαιδευτικούς η διαδικασία της αξιολόγησης
ΣΚΑΙ: Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Πριν φύγετε

Νομοσχέδιο Παιδείας: Οπως ψηφίσθηκε με τις διατάξεις για Κολέγια, κυρώσεις και τοποθετήσεις διορισμών κ.α
Γρίπη: Oδηγίες πρόληψης κατά της διασποράς της στις Σχολικές Μονάδες
Επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης και Εναρξη Β’ Φάσης Υποβολής Αιτήσεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση