Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ορίστηκε Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπ. Παιδείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ορίστηκε Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) – Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ορίστηκε Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο ΥΠΑΙΘΑ

Εξ αιτίας της ανάγκης συντονισμού των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ορίστηκε η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Ποια η αποστολή της υπηρεσίας

Σύμφωνα με την Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 40147/Γ1 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2371/19-4-2024, αποστολή της Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο συντονισμός όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και γενικότερα τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4727/2020.

Υπεύθυνος/η Ψηφιακών Δράσεων

Ως Υπεύθυνος/η Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 και την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4727/2020, ορίζεται ο/η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού

Από την εφαρμογή της Απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/212/40127/Β1/16-04-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δείτε σχετικά

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας-εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπ/σης 

Δείτε επίσης

Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών: Ο τροχονομικός έλεγχος σε αποστάσεις μέχρι 35 χλμ. επεκτείνεται σε όλη τη χώρα 

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ζητά η ΕΝΕΡΥΠ από το Υπ. Παιδείας 

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση