Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας | Ονόματα και σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας: Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΔΠΕ και ΔΔΕ Φθιώτιδας-Εύβοιας-Βοιωτίας-Φωκίδας-Ευρυτανίας.

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας

1. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Φθιώτιδας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΠΕ Φθιώτιδας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________

2. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Φθιώτιδας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΔΕ Φθιώτιδας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια

____________________

3. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Εύβοιας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΠΕ Εύβοιας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε επίσης την Απόφαση στη Διαύγεια

____________________

4. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Εύβοιας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΔΕ Εύβοιας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

____________________

5. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Βοιωτίας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΠΕ Βοιωτίας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________

6. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Βοιωτίας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΔΕ Βοιωτίας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

____________________

7. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Φωκίδας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΠΕ Φωκίδας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________

8. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Φωκίδας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΔΕ Φωκίδας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________

9. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Ευρυτανίας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΠΕ Ευρυτανίας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

____________________

10. Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ευρυτανίας

Δείτε τα ονόματα και τις ΣΜΕΑΕ όπου τοποθετήθηκαν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΔΔΕ Ευρυτανίας οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

____________________

Δείτε επίσης

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών νεοδιόριστων ΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας με το αντικείμενο απασχόλησης
Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας για μισθολογική εξέλιξη
Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ
ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Τοποθετήσεις νεοδιορισθέντων ΑμεΑ: Σχετικά με τις διαμαρτυρίες συλλόγων και φορέων-Επιστολή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση