Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οδηγίες ΥΠΑΙΘ προς Διευθύνσεις-Κριτήρια τοποθέτησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οδηγίες ΥΠΑΙΘ προς Διευθύνσεις-Κριτήρια τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων, μετατασσόμενων, μετατιθέμενων, όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας.

Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οδηγίες αναφορικά με τις οριστικές τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ της χώρας.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται και τα κριτήρια οριστικής τοποθέτησης.

Δείτε την Εγκύκλιο
Θέμα: Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.

 Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι: Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια οριστικής τοποθέτησης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) η συνολική υπηρεσία

β) οι οικογενειακοί λόγοι

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν (1)

δ) η συνυπηρέτηση

ε) η εντοπιότητα (2)

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του ως άνω Π.Δ. έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις και στις μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής (και βαθμίδας) οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, οι οποίες προβλέπονται για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει*, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να αναρτήσουν πίνακες με τα συνολικά μόρια των υποψηφίων, με τα οργανικά κενά κατά κλάδο και σχολική μονάδα και να εκδώσουν πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης των:

α) νεοδιοριζόμενων (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020),

β) μετατασσόμενων (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019),

γ) μετατιθέμενων (αριθ. πρωτ. 56255/Ε4/14-05-2020 Υ.Α. – ΑΔΑ:ΨΒΒΥ46ΜΤΛΗ-Φ06) και

δ) όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 43223/Ε4/03-04- 2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκυκλίου μεταθέσεων.

1 Δεν υφίσταται ανάγκη μετατροπής από τη μια βαθμίδα στην άλλη, καθώς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να μετατίθενται από βαθμίδα σε βαθμίδα

2 Το δ & ε αφορούν στον δήμο που ανήκει η ΣΜΕΑΕ

Προκειμένου να συνταχθούν οι πίνακες με τα μόρια των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αναγνώριση προϋπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων από τα αρμόδια συμβούλια (ΠΥΣΕΕΠ). Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στις μεταθέσεις είναι αυτή να έχει αναγνωριστεί πρώτα μισθολογικά. (Δείτε επί του θέματος νέο διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ)

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα γίνουν ύστερα από πρόταση των οικείων (13) ΠΥΣΕΕΠ παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να συντονίσουν τη διαδικασία θέτοντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε τα ΠΥΣΕΕΠ να διευκολυνθούν στο έργο τους με στόχο την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Σημείωση especial.gr

* Το ΠΔ 91/2005 στο άρθρο 7, αναφέρει πως η περίπτωση γ του άρθρου 8 του ΠΔ 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που τα ίδια ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο, νόσο του Crohn ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως”.

Δείτε το έγγραφο: Οριστικές Τοποθετήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ  2020-2021

Δείτε σχετικά

Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο

Δείτε επίσης

Ζαχαράκη για Σύμβουλο Σχολικής Ζωής: Δεν υποκαθιστά Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο σε καμία περίπτωση
Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
ΕΝΕΛΕΑ για νομοσχέδιο: Σύμβουλος Σχολικής Ζωής-Ψυχολόγοι και Κ.Λ. στα σχολεία-Κοινωνιολογία στις Πανελλαδικές
Κεραμέως για αξιολόγηση εκπαιδευτικών: “Ξεκινάει το επόμενο διάστημα η διαδικασία σύνταξης πλαισίου”

Πριν φύγετε

Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων: Διατίθενται 46.000.000 ευρώ-Τι είπε η Ν. Κεραμέως στη Βουλή
Κοινωνιολογία-Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστολή ΠΕΕΚΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στα κόμματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση