Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικοί Πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικοί Πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Σύμφωνα με τις αιτήσεις θεραπείας που έγιναν δεκτές – Ειδικότητες – Περιφερειακές Ενότητες επιλογής.

Οριστικοί Πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7070/445/16.07.2020 (ΑΔΑ: 9Γ9Ρ46ΨΖΣΠ-8ΔΟ) Απόφαση Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ανακοινώνει

τους Αναμορφωμένους Οριστικούς Πίνακες Επιτυχόντων Υποψηφίων Εκπαιδευτών σε Ειδικότητες/Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με τις αιτήσεις θεραπείας που έγιναν δεκτές με την με αρ. πρωτ 7054/444/9.7.2020  Απόφαση Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Ν. περί  Έγκρισης απόψεων Νομικής Υπηρεσίας, αιτήσεων θεραπείας των απορριφθέντων εκπαιδευτών ενηλίκων κατά των υπ΄ αριθμ. αποφάσεων 6532/402/11.11.2019 και 6541/403/19.11.2019 ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίες ενέκριναν τους Πίνακες Επιτυχόντων Υποψηφίων της με αρ. πρωτ. 660/7/34350/19.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της Πράξης  «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
α/α Ειδικότητα – Περιφέρεια  – Περιφερειακές Ενότητες Επιλογής

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  – Έβρου

2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκης

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκης

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Κεντρική Μακεδονία – Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας

5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – Ήπειρος  – Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  Ήπειρος  – Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας

7 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – Ήπειρος  – Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Ήπειρος – Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας

9 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE – Θεσσαλία – Τρικάλων

10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – Θεσσαλία  – Καρδίτσας, Τρικάλων

11 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Θεσσαλία – Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων

12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ – Θεσσαλία – Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων

13 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ιόνια Νησιά – Κεφαλληνίας

14 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ιόνια Νησιά – Κεφαλληνίας

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πελοπόννησος – Λακωνίας

16 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – Βόρειο Αιγαίο – Λέσβου, Σάμου, Χίου

17 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Βόρειο Αιγαίο – Λέσβου

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Κρήτη – Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Κρήτη – Ηρακλείου, Λασιθίου

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Αττική – Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Πειραιώς

21 ΜΟΥΣΙΚΗΣ – Αττική – Βόρειος Τομέας Αθηνών

22 ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – Νότιο Αιγαίο – Δωδεκανήσου

23 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Νότιο Αιγαίο  – Δωδεκανήσου, Κυκλάδων

Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων

Δείτε επίσης

Αναγνώριση τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως: Απαραίτητες γραπτές δια ζώσης εξετάσεις | Ανακοίνωση ΔΟΑΤΑΠ
Πρόσκληση ΑΣΕΠ για υποβολή δικαιολογητικών Προκήρυξης 2Κ/2019 κατηγορίας ΠΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση