Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικοί πίνακες ΠΕ11-ΠΕ02-ΠΕ70 για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικοί πίνακες ΠΕ11-ΠΕ02-ΠΕ70 για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι, Λουξεμβούργο ΙΙ, Μονάχου και Βρυξέλλες Ι-Berkendael – Πέντε (5) Αποφάσεις.

Οριστικοί πίνακες ΠΕ11-ΠΕ02-ΠΕ70 για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Πέντε (5) Αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης με τις κυρώσεις Αξιολογικών Πινάκων υποψηφίων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Αναλυτικά

ΑΠΟΦΑΣΗ – 95164 /Η2/31-8-2023

«Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023) ».

Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που καταρτίσθηκε με την αριθμ. 44/29-8-2023 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχών, ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛ. ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΙΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ – 95142 /Η2/31-8-2023

«Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)».

Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που καταρτίσθηκε με την αριθμ. 43/29-8-2023 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχών, ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛ. ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ – 95172 /Η2/31-8-2023

«Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)».

Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων που καταρτίσθηκε με την αριθμ. 45/29-8-2023 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχών, ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛ. ΠΕ02 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΙΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ – 95195/H2/31-8-2023

«Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)».

Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων που καταρτίσθηκε με την αριθμ. 46/29-8-2023 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχών, ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛ. ΠΕ02 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. ΜΟΝΑΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ – 95341/H2/31-8-2023

«Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι-Berkendael (Αρ. Πρόσκλησης 23881/Η2/2-3-2023)».

Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι-Berkendael εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων που καταρτίσθηκε με την αριθμ. 39/23-8-2023 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχών, ως ακολούθως:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛ. ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι-BERKENDAEL

Δείτε επίσης

Συζήτηση στο ΚΥΣΠΕ για ανακλήσεις αποσπάσεων, αποσπάσεις Β’ φάσης και νεοδιόριστων, ενστάσεις 

Καλάθι μαθητών-απόφαση: Οι κατηγορίες των προϊόντων-Εως 3 Οκτωβρίου η ισχύς του μέτρου 

Πριν φύγετε

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί-προαγωγές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2023-24

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση