Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικοί Πίνακες ΣΔΕ: Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικοί Πίνακες ΣΔΕ: Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων – Μητρώο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Οριστικοί Πίνακες ΣΔΕ

Ανακοίνωσε το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) τους Οριστικούς Πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. (1ο Στάδιο) της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”.

Επίσης δημοσιοποίησε

το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων και των Οριστικών Πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι Οριστικοί Πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης αφορούν σε υποψήφιους στο Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, (Μητρώο Σ.Δ.Ε.), της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οριστικοί πίνακες Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση

σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ στο 2ο στάδιο της παραπάνω Πρόσκλησης, για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Δείτε
Οριστικοί Πίνακες Ενταγμένων Μητρώου ΣΔΕ
Οριστικοί Πίνακες μη Ενταγμένων Μητρώου ΣΔΕ

____________________

Το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων και των Οριστικών Πινάκων Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1οΣτάδιο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Δείτε σχετικά

Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών ΣΔΕ: Δύο Καθηγητές για 120 εκπαιδευόμενους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Επιστολή για ΣΔΕ: Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας;

Δείτε επίσης

Κατάλογος κλειστών σχολείων ή Τμημάτων αυτών σε όλη την επικράτεια, λόγω covid-19
Αμοιβαίες μετατάξεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Διευκρινίσεις
Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ-ΔΙΕΚ σε πρόγραμμα επιμόρφωσης θεμάτων μαθητείας του ΙΕΠ
Πρόγραμμα SYLFF: Χορήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών στις κοινωνικές επιστήμες

Πριν φύγετε

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: Σχεδιασμός και Υλοποίηση | Εγκύκλιος
Αποφάσεις πρόσληψης covid19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας στη Διαύγεια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση