Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικοί Πίνακες Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και εκπ/κών ΣΔΕ μετά τις προτιμήσεις Τμημάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικοί Πίνακες Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και εκπ/κών ΣΔΕ μετά τις προτιμήσεις Τμημάτων: Ανακοινώσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οριστικοί Πίνακες Συμβούλων και εκπαιδευτικών ΣΔΕ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων της υπ’ αριθμ. 660/9/26236/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, σχολικής περιόδου 2019-2020.

1. Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, της υπ΄ αριθμ. 660/9/26236/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»,  ΟΠΣ  5002546, σχολικής περιόδου 2019-2020, μετά την τροποποίηση στη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων των υποψηφίων.

2. Μέσω των αυτοματοποιημένων αναθέσεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που  έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την αποδοχή ή μη της ανάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2019-2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2019-2020

——————————

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/8/26235/07-08-2019, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, σχολικής περιόδου 2019-2020.

1. Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/8/26235/07-08-2019, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό  ΟΠΣ 5002546, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με την εκ νέου δήλωση προτίμησής τους για τα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα, του «καθεστώς απασχόλησης» και των μέγιστων επιθυμητών εβδομαδιαίων ώρες απασχόλησής τους.

2. Oι υποψήφιοι, θα κληθούν μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων και βάσει των επιλογών που πραγματοποίησαν, να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στις αναθέσεις των ωρών που θα τους σταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2019-2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤ. ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΔΕ 2019-2020

________________________

Δείτε επίσης

Προκήρυξη Σχολών Ξεναγών για πρόσληψη εκπαιδευτικών

Πρόσληψη προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Κοιν. Λειτουργοί-Νοσηλευτές-Φυσικ/τες-Θεραπευτές

Προκήρυξη ΑΣΤΕ: Eκπαιδευτικοί – Επιστημονικοί συνεργάτες Πληροφορικής – Ξένων Γλωσσών – Ψυχολογίας κ.α

Κατάλογος Αναδοχής και Υιοθεσίας: Αιτήσεις για ένταξη Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση