Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας νεοδιόριστων και μετατιθέμενων-Προσωρινοί Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας νεοδιόριστων, μετατασσόμενων, μετατιθέμενων και αιτούντων μετάθεσης εντός περιοχής – Oι Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης ανά κλάδο, με τα συνολικά μόρια υποψηφίων – Ενημέρωση των Αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας Γ. Κυργιόπουλου και Β. Βούγια.

Οριστική τοποθέτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς

Των Αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας Γ. Κυργιόπουλου και Β. Βούγια

Ενημέρωση

Αναρτήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Στερεάς Ελλάδας και Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης ανά κλάδο, με τα συνολικά μόρια υποψηφίων ΕΕΠ & ΕΒΠ νεοδιόριστων και αιτούντων μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας, για οριστική τοποθέτηση.

Προθεσμία ενστάσεων

Η υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης θα γίνεται έως την 06η Απριλίου 2023. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στις Δ/νσεις/ΠΔΕ.

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Στερεάς Ελλάδας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 για την εξέταση των ενστάσεων για τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης και για την ανακοίνωση των οργανικών κενών και την ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Θα ακολουθήσει η ανάρτηση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την ΠΔΕ των Οριστικών Πινάκων μοριοδότησης ανά κλάδο και των οργανικών κενών ανά κλάδο και σχολική μονάδα ή ΣΔΕΥ και η Πρόσκληση από τις Δ/νσεις και την ΠΔΕ για δηλώσεις προτίμησης για την οριστική τοποθέτηση. Τέλος θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Στερεάς Ελλάδας για τις προτάσεις οριστικής τοποθέτησης.

Ακολουθούν οι Ανακοινώσεις της ΠΔΕ και των Διευθύνσεων με τους Πίνακες

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Ανάρτηση πινάκων προσωρινών μοριοδότησης ΕΕΠ

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 06-04-2023 και ώρα 13:00 μ.μ, στην υπηρεσία μας.

Δείτε εδώ

ΔΠΕ Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 06-04-2023 και ώρα 13:00μ.μ

Δείτε εδώ

ΔΔΕ Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘ. 2022 (ΕΕΠ & ΕΒΠ) 3-4-2023

Δείτε εδώ

ΔΠΕ Βοιωτίας

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης ανά κλάδο, υποψηφίων ΕΕΠ & ΕΒΠ νεοδιόριστων και αιτούντων μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας, για οριστική τοποθέτηση.

Δείτε εδώ

ΔΠΕ Εύβοιας

Προσωρινός πίνακα μοριοδότησης ανά κλάδο, υποψηφίων ΕΕΠ & ΕΒΠ νεοδιόριστων και αιτούντων μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας, για οριστική τοποθέτηση.

Δείτε εδώ

ΔΔΕ Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Eνστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 06-04-2023 και ώρα 13:00 μ.μ, στο email της Δ/νσης mail(at)dide.eyv.sch.gr

Δείτε εδώ

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Τα ονόματα των μελών Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθ. Προσωπικού 

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2023-24 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Tα οργανικά κενά-Αιτήσεις έως 11.04.2023 

Πριν φύγετε

Σχολικές εκδρομές-τι ισχύει: Νομοθετικό πλαίσιο-δηλώσεις γονέων-ποια η ευθύνη των εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση