Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οριστικός πίνακας διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων: Η Απόφαση και ο Πίνακας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οριστικός πίνακας διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων: Η Απόφαση και ο Πίνακας όπως κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οριστικός πίνακας διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Απόφαση κύρωσης του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η αρ. 9 η /4-4-2023 Πράξη Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.),
  • Το αρ. πρωτ. 9/ΕΣΕΕ/5-4-2023 έγγραφο του Αντιπροέδρου ΕΣΕΕ με το οποίο υπεβλήθη στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων Διευθυντών για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία
  • Το με αρ. πρωτ. 40391/Θ2/ 05-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων με το οποίο απεστάλη ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών, οι οποίοι έχουν δηλώσει προτίμηση για το ΓΕ.Ε.Λ Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής σε εφαρμογή του  τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’) και την παρ. 3 του άρθρου 11 της αρ. 128677/19-10-2022 (Β’ 5464) Υ.Α.
  • Το με αρ. πρωτ. 228/75/7-4-2023 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

Αναλυτικά η Απόφαση 

Μαρούσι, 10-04-2023

Αριθ. Πρωτ.: 42021 /Θ2

ΘΕΜΑ: Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών: των έξι (6) υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και β) των δύο (2) Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με φθίνουσα αξιολογική σειρά μορίων, ως εμφαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Δείτε τον τελικό αξιολογικό πίνακα εδώ

____________________________

Διευθυντές σχολείων

Κυρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια, αλλά και στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης* (παρατίθενται ακολούθως) της χώρας, από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας, οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί Πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

Δείτε σχετικά

Νέοι διευθυντές σχολείων: Τελικοί Πίνακες-Δηλώσεις προτίμησης-Τοποθετήσεις-Ανάληψη υπηρεσίας 

Δείτε επίσης

Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων: Τα ΦΕΚ των Υπ. Αποφάσεων με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής, Δυτ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερ. Ελλάδας-Ανάληψη υπηρεσίας 7 έως 13.04.2023 

Οδηγίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ Αττικής-Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας | Χρονοδιάγραμμα 

Κλείνει η Βουλή με την ψήφιση ν/σ του Υπ. Εσωτερικών: Πότε θα έχουμε ξανά νομοθετικό έργο | Χρονοδιάγραμμα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση