Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ: Τροποποίηση απόφασης ως προς τον τίτλο μαθήματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ: Τροποποίηση απόφασης ως προς τον τίτλο του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος “Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική” του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΠΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Φ9/112468/Δ4 Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4961/22-9-2022  τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/ 25-08-2022 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)” (Β’ 4578).

Συγκεκριμένα

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/ 25-08-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578) ως προς το τίτλο του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, διαγράφεται η λέξη «Χρηματοοικονομική» από τον τίτλο του προαναφερθέντος μαθήματος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.

Βάσει των ανωτέρω το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως εξής:

Β’ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.
ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
α/α ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Εισαγωγή στη Λογιστική 3Θ+3Ε (ΠΑ)
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 1Θ+2Ε (ΠΑ)
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5 Χρήση Η/Υ 1Ε+1Ε (ΠΑ)
6 Κυκλική Οικονομία – Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
7 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
8 Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
9 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρα- κτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθη- μάτων «Εισαγωγή στη Λογιστική», «Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές» και «Χρήση Η/Υ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/ 25-08-2022 (Β’ 4578) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Δείτε σχετικά

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β τάξης ΠΕΠΑΛ: Των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων 

Δείτε επίσης

Ιδρύσεις-καταργήσεις ΣΜΕΑΕ και προαγωγές, στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση από το σχολ. έτος 2022-23 

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-23 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής επάρκειας μετά τον διορισμό: Τι προτείνει Καθηγητής του ΑΠΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση