Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πάγια μέρη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας | Γνωστοποίηση ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πάγια μέρη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια – Απόφαση – Κάθε Προκήρυξη που εκδίδεται εφεξής θα παραπέμπει στην ανωτέρω Απόφαση.

Πάγια μέρη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) γνωστοποιεί με Ανακοίνωσή του πως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του η Απόφαση στην οποία καθορίζονται τα Πάγια Μέρη του περιεχομένου των Προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021).

Τι περιλαμβάνουν τα Πάγια Μέρη

Τα Πάγια Μέρη τα οποία ορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) περιλαμβάνουν ιδίως:

  • Tα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά για την απόδειξη προσόντων,
  • τον τρόπο απόδειξης των κριτηρίων κατάταξης,
  • της γνώσης χειρισμού Η/Υ,
  • της γλωσσομάθειας,
  • της εντοπιότητας,
  • τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς καi
  • τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης.

Εφεξής κάθε Προκήρυξη θα παραπέμπει στην Απόφαση 94/2022

To Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στην Ανακοίνωσή του σημειώνει ότι, κάθε Προκήρυξη που εκδίδεται εφεξής θα παραπέμπει στην ανωτέρω απόφαση για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση 94/2022 – ΦΕΚ 3614/Β/11-07-2022

Τα περιεχόμενα της Απόφασης

ΠΑΓΙΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(Άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Π.Ε. ή Τ.Ε.

Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Ε., Τ.Ε.)

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.)

Α. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (άρθρο 13 του ν. 4765/2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΗ- ΓΟΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ, ΣΥΖΥΓΟ Ή ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε. – ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Δείτε επίσης

Βορίδης: Προγραμματισμός προσλήψεων 2023-Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 

Β Φάση προσλήψεων 2022-23: Πότε θα έχουμε “ροή” του συστήματος-Πόσες θα είναι-Πότε η ανάληψη υπηρεσίας 

Οικονομική αναβάθμιση εκπαιδευτικών ζητά η ΟΛΜΕ-Αιτήματα συνάντησης και επιστολές προς Υπουργούς 

Ομάδες αυξημένου κινδύνου-εκπαιδευτικοί: Διαμαρτυρία για την μη τήρηση οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών 

Ψηφιακά ΚΕΠΑ-Οδηγός 19 ερωτήσεων-απαντήσεων επεξηγηματικός της νέας διαδικασίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση