Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από Τρίτη 10 έως Παρασκευή 20.10.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, έως τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας επί σχετικών θεμάτων και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δια της Υφυπουργού κας Δόμνας Μιχαηλίδου απέστειλε Εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες της χώρας για τη διοργάνωση δράσεων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχική υγεία ορίζεται ως μία κατάσταση ευεξίας κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της ζωής και να συνεισφέρει στην κοινωνία και αναμφίβολα το σχολείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων.

Σύμφωνα με το έγγραφο

Έχει διαπιστωθεί ότι η συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας και εμπλέκουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχει πολύπλευρα οφέλη, όπως: (α) θετική επίδραση στη σχολική επίδοση, (β) ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, (γ) καλλιέργεια γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων αναγκαίων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος και (δ) μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης μελλοντικών προβλημάτων και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας:

1. Να αφιερώσουν κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, έως τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις (α) προαγωγής της κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας των παιδιών και των εφήβων και (β) ευαισθητοποίησης των μελών της σχολικής κοινότητας επί του θέματος του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας: «Η ψυχική υγεία είναι οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα». Οι δράσεις (συλλογικές εικαστικές/μουσικές δημιουργίες, μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις, βιωματικές ασκήσεις/εργαστήρια, προβολές ταινιών/ντοκιμαντέρ, κ.ά.) δύνανται να εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, τα οποία υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Να διοργανώσουν σχολικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των δράσεων/δημιουργιών με αποδέκτες την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα.

3. Να αποστείλουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., εφόσον το επιθυμούν, υλικό από τις ανωτέρω δράσεις/δημιουργίες σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να αναρτηθεί αντιπροσωπευτικό μέρος αυτού σε ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. .

Ειδικότερα:

α) Ανά σχολική μονάδα δύναται να αποσταλεί βίντεο (διάρκειας έως δύο λεπτά) ή φωτογραφικό υλικό (έως δύο ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας), όπου αποτυπώνονται αποκλειστικά συλλογικές δράσεις/δημιουργίες μαθητών και μαθητριών.

β) Το υλικό να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο και να αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη σχολική μονάδα στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία -Τμήμα Β΄ Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας (disedu@minedu.gov.gr) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

γ) Οποιαδήποτε ευκρινής απεικόνιση μαθητών/μαθητριών στο υλικό προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων την επιμέλεια αυτών για την παρουσίαση ή/και την προβολή του.

Τέλος παρατίθενται χρήσιμοι ιστότοποι.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ: Βελτιώσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών προανήγγειλε η Υφ. Παιδείας 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ 

 Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση