Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδικά Χωριά SOS-Θέσεις Ψυχολόγου-Κοινωνικού Λειτουργού-Λογοθεραπευτή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδικά Χωριά SOS-Θέσεις Ψυχολόγου-Κοινωνικού Λειτουργού-Λογοθεραπευτή για την στελέχωση του προγράμματος “Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας” στην περιοχή των Σαπών Νομού Ροδόπης.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του προγράμματος «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας» στην περιοχή των Σαπών (Νομός Ροδόπης), που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος:

• Ψυχολόγων (1) (Κωδικός Θέσης: ΨΣ1)

• Κοινωνικών Λειτουργών (1) (Κωδικός Θέσης: ΚΛΣ1)

• Λογοθεραπευτών (1) (Κωδικός Θέσης: ΛΘΣ1)

Απαραίτητα Προσόντα: Θέση Ψυχολόγων

• Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας

• Προηγούμενη απασχόληση σε προγράμματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών θα συνεκτιμηθεί θετικά

• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία

• Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης

• Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

• Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet) • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους αρένες)

Θέση Κοινωνικών Λειτουργών

• Πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και σε δομές ψυχικής υγείας

• Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά

• Εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας

• Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

• Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο

• Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Θέση Λογοθεραπευτών

• Πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας

• Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά

• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.

Οι υποψήφιοι,

οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Δείτε επίσης

Θέσεις εργασίας στο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων
Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού-Προκήρυξη ΑΣΕΠ
Προκήρυξη 120 θέσεων στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και ΟΑΕΔ από το ΑΣΕΠ
ΣΚΛΕ-Επιστημονικό Συμπόσιο: Καινοτόμες δράσεις και δημιουργικότητα στην Κοινωνική Εργασία
Συνάφεια με ειδική αγωγή και σχολική ψυχολογία μεταπτυχιακών: Τα έγγραφα που προσκομίζονται στο ΥΠΑΙΘ
Φάκελος αναπληρωτή 2021-22: Τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει-Οδηγίες για μισθοδοσία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση