Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδική κακοποίηση-ενδοοικογενειακή βία: Το πλέγμα διατάξεων στον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδική κακοποίηση-ενδοοικογενειακή βία: Το πλέγμα διατάξεων στον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-Νόμος 5090/2024.

Παιδική κακοποίηση-ενδοοικογενειακή βία

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, την προστασία των ανήλικων θυμάτων και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 5090/2024 – ΦΕΚ Α 30/24.2.2024), στον οποίο περιλαμβάνεται πλέγμα διατάξεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δια του υπ. αριθμ. πρωτ. 55/1-3-2024 εγγράφου του Υπουργού κου Γεώργιου Φλωρίδη το οποίο απεστάλη στη Βουλή σε απάντηση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης αναφέρει τα εξής:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κυβέρνηση αντιμετωπίζουν με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία τα θέματα που αφορούν στην παιδική κακοποίηση.

Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί αφορούν τόσο σε προληπτικό όσο και κατασταλτικό επίπεδο.

Στο νέο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 5090/2024 – ΦΕΚ Α 30/24.2.2024), περιλαμβάνεται πλέγμα διατάξεων, αφενός για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων αφετέρου για την προστασία των ανήλικων θυμάτων και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα οι προβλέψεις συνίστανται σε :

  • Επιλογή της εφαρμογής του προσαυξημένου πλαισίου ποινής που προβλέπεται για τα εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (άρθρο 82Α ΠΚ) σε κάθε έγκλημα με δόλο που στρέφεται σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του,
  • Αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου εγκλημάτων που στρέφονται σε βάρος ή τελούνται ενώπιον ανηλίκων θυμάτων (άρθρα 312, 330, 333 ΠΚ άρθρα 6,7 Ν.΄3500/2006)
  • Συμπερίληψη των ανήλικων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στο άρθρο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που παρέχει προστατευτικό πλέγμα στα ανήλικα θύματα εγκλημάτων προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας προκειμένου να θωρακίζονται από εξατομικευμένο, ψυχολογικά υποστηρικτικό, τρόπος εξέτασης και να αποτρέπεται η δευτερογενής κακοποίηση των ανηλίκων θυμάτων.
  • Πρόβλεψη συμπερίληψης στον κατάλογο των αναμορφωτικών μέτρων (άρθρο 122 ΠΚ) που μπορούν να επιβληθούν σε ανήλικους δράστες και η παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς καθώς και     η παρακολούθηση προγραμμάτων αθλητισμού και η συμμετοχή σε αθλητικά σωματεία, προκειμένου να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός σκοπός της παρέμβασης της πολιτείας προς το συμφέρον των ανηλίκων.
  • Υποχρέωση για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών από τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή η ασχολούνται με τα παιδιά σχετικά με την υποψία ή φαινόμενα κακοποίησής τους και η νομική προστασία τους από κακόβουλες και εκδικητικές πράξεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει και αναπτύσσει υπηρεσίες και δομές για τη φροντίδα των κακοποιημένων παιδιών, με κύριο μέλημα την αποφυγή της επαναθυματοποίησης και τη ψυχολογική τους στήριξη. Ενδεικτικά, τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» αποτελούν το θεσμικό εχέγγυο για τη δικανική εξέταση ανηλίκου θύματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 227 παρ.1 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, από εξειδικευμένους επαγγελματίες αλλά και για την επιμελητεία του παιδιού μετά την εξέταση με την παροχή στήριξης και καθοδήγησης που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πολυεπίπεδο τραύμα που δέχτηκε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετέχει ενεργά σε πανευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα που αφορούν στη διαμόρφωση της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Ενδεικτικώς, το πρόγραμμα “Just Closer to Children and their Family”, με αντικείμενο τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα, στο οποίο συμμετείχε η Ελλάδα με σημαντικά αποτελέσματα και συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του Υπουργείου στις 26 Φεβρουαρίου 2024. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών σε ποινικές διαδικασίες και η θωράκιση των δικαιωμάτων τους, συμβάλλοντας τόσο στην αποφυγή επαναθυματοποίησης όσο και μέσα από διαδραστική διαδικασία στην ομαλή κοινωνική τους επανένταξη.

Αξίζει τέλος, να επισημάνουμε την επιλογή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελλάδας ως focus partner, ενός από τους τρείς πανευρωπαϊκά επιλεγέντες εταίρους, για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός των κενών στα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης για τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

Συμπερασματικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης με νομοθετικές παρεμβάσεις, με την υποστήριξη και ανάπτυξη θεσμών και δομών και την ενεργή πρωταγωνιστική του συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές δράσεις που αφορούν στη Φιλική για το παιδί Δικαιοσύνη έχει διαμορφώσει και εξελίσσει ένα συμπαγές πλαίσιο αφενός αποτροπής της κακοποίησης των παιδιών, είτε από ενήλικες είτε από ανήλικους, αφετέρου φροντίδας και επιμέλειας, των θυμάτων αλλά και των ανήλικων θυτών, με κύριο στόχο την αποφυγή της επαναθυματοποίησης αμφοτέρων, την παιδαγωγικά αναμορφωτική επάνοδο των δεύτερων στην κοινωνική και οικονομική λειτουργία και την υποστηρικτική και προωθητική επανανοηματοδότηση της ζωής τους.

Δείτε επίσης

Κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων: Οδηγός για Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Εκπαίδευση 

Ακαταδίωκτο Κ.Λ-Ψυχολόγων-ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κών για καταγγελίες ενδοοικ/κής βίας σε βάρος ανηλίκων-N. 5090/2024 

Ποινές φυλάκισης για διατάραξη λειτουργίας σχολικών μονάδων και Νοσοκομείων-Νόμος 5090/2024 

Επιτροπή για τη σχολική βία: Συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση και εκπόνηση πρωτοκόλλων χειρισμού περιστατικών

Ομάδες Δράσης για σχολική βία και εκφοβισμό στην Αττική: Οι Αποφάσεις συγκρότησης 

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητών/τριών: Παράθεση νομοθετικού πλαισίου για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπ/ση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση