Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδική κακοποίηση-καταγγελίες: Ποια η ποινική ευθύνη Ψυχολόγων-Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχιάτρων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδική κακοποίηση-καταγγελίες: Ποια η ποινική ευθύνη Ψυχολόγων-Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχιάτρων-Δεν εγκαλούνται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο-Τι ισχύει σύμφωνα με το νόμο 4509/2017.

Παιδική κακοποίηση-καταγγελίες

Αναφορικά με τις καταγγελίες για παιδική κακοποίηση, η οποία μπορεί να έχει σεξουαλική, σωματική και ψυχική μορφή, από επαγγελματίες Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς και σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4509 του 2017, δεν εγκαλούνται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την αναγκαιότητα της ρύθμισης του νόμου επέβαλλε

η μεγάλη αύξηση των καταγγελιών για παιδική κακοποίηση (σεξουαλική, σωματική, ψυχική), με αποτέλεσμα οι Ψυχίατροι, οι Ψυχολόγοι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, δημόσια κέντρα ψυχικής υγιεινής ή σε άλλες δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, να καλούνται συχνά από τις δικαστικές αρχές να διακριβώσουν τη βασιμότητα των καταγγελιών αυτών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη παρέμβαση για την προστασία του κακοποιημένου ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4509/2017

“Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ενάγονται ή να μηνύονται για γνώμη που διατύπωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν από τις δικαστικές αρχές, με στόχο τον εκφοβισμό τους και με αποτέλεσμα την εμπλοκή τους σε πολύχρονους δικαστικούς αγώνες.

Τα ανωτέρω βαίνουν εις βάρος της προστασίας του ανηλίκου, καθώς οι επαγγελματίες αυτοί εμποδίζονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τείνουν στην προστασία τόσο των επαγγελματιών αυτών όσο, και κυρίως, των ανήλικων θυμάτων”.

_______________

Δείτε το άρθρο 40 του νόμου 4509/2017
Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες παιδοψυχιατρικές μονάδες και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για τη διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου, δεν εγκαλούνται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Δείτε σχετικά

Επαγγελματικό Απόρρητο Κοινωνικού Λειτουργού: Γνωμοδότηση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
Φάκελοι μαθητών ΣΜΕΑΕ με Προσωπικά δεδομένα: Τι προβλέπει Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών
Διατροφή παιδιών-εφήβων στα σχολεία-Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε ολοήμερα | Οδηγίες
Διορισμοί εκπαιδευτικών 2022: Ποια ενδεχόμενα εξετάζονται σύμφωνα με πληροφορίες του ΠΑΣΑΔ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση