Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδική Παχυσαρκία: Οι όροι και η διαδικασία υλοποίησης της δράσης για την αντιμετώπισή της

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδική Παχυσαρκία: Οι όροι και η διαδικασία υλοποίησης της δράσης για την αντιμετώπισή της – Αντικείμενο – Σκοπός – Πακέτα εργασίας – ΦΕΚ.

Παιδική Παχυσαρκία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3417/20-5-2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης για τη δημόσια υγεία «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3417/20-5-2023

_________________________________

Αντικείμενο – Σκοπός

Το αντικείμενο της παρούσας ΚΥΑ συνίσταται στη εξειδίκευση του ειδικότερου αντικειμένου, του τρόπου και της διαδικασίας υλοποίησης, καθώς και της παρακολούθησης της δράσης με τίτλο «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.

Ο σκοπός υλοποίησης της δράσης είναι:

α) η συγκέντρωση τεκμηριωμένων δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας και την επιβάρυνση που επιφέρουν στην υγεία των παιδιών και εφήβων, καθώς και τις κύριες αιτίες εμφάνισης και τους δείκτες πρόβλεψης του υπερβολικού βάρους στην παιδική και εφηβική ηλικία,

β) η βελτίωση του περιβάλλοντος ώστε να ευνοούνται οι δράσεις στα συστήματα παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας και τροφίμων,

γ) η καθιέρωση αποτελεσματικών προγραμμάτων και υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη της παχυσαρκίας στην Ελλάδα,

δ) η προώθηση της επικοινωνίας και της δέσμευσης των κοινοτήτων για υγιεινές διατροφικές πρακτικές, ε) η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας.

Η δράση αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας:

α) Το πακέτο εργασίας 1 «θεσμικό πλαίσιο», το οποίο αφορά στη βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου και στην υποστήριξη του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

β) Το πακέτο εργασίας 2 «πρωτογενής πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας», το οποίο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιάτρων και άλλων επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην υλοποίηση παρέμβασης σχολικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

γ) Το πακέτο εργασίας 3 «ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας», το οποίο αφορά στην ίδρυση και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, στην ανάπτυξη εργαλειοθηκών που εμπεριέχουν εκπαιδευτικό, βιωματικό και διαδραστικό υλικό σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας για παιδιά/ μαθητές 4-17 ετών, στην ανάπτυξη του περιεχομένου των ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων, στην ενίσχυση του συστήματος παροχής υπηρεσιών τηλε-συμβουλευτικής και στην υποστήριξη αυτού, στην επιστημονική αξιολόγηση της διαδικασίας και στην ανάλυση δεδομένων.

δ) Το πακέτο εργασίας 4 «τεχνική υποστήριξη πληροφορικής για τις ψηφιακές δράσεις του έργου», το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου για όλες τις ψηφιακές ανάγκες της δράσης.

ε) Το πακέτο εργασίας 5 «στρατηγική ευαισθητοποίησης, προβολής και συμμετοχής», το οποίο αφορά στην εθνική εκστρατεία ενημέρωσης, εγγραματισμού υγείας και ευαισθητοποίησης γύρω από την παιδική παχυσαρκία, τα θέματα διατροφής, άσκησης και προαγωγής της υγείας των παιδιών, σε στοχευμένες δράσεις, εκδηλώσεις συμμετοχής και ενημέρωσης του κοινού, στην προβολή της δράσης, καθώς και της προόδου και των αποτελεσμάτων αυτής δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

στ) Το πακέτο εργασίας 6 «διαχείριση, υποστήριξη υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου», το οποίο αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων, καθώς και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της δράσης και την αξιολόγησή της.

Δείτε επίσης

Ενταξη στην προσχολική εκπαίδευση και πρόσβαση παιδιών, εφήβων, ΑμεΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 

Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού: Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών 2023-24

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση