Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών: Αντιδρούν οι “καθηγητικές” σχολές στην εφαρμογή του νέου νόμου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών: Αντιδρούν οι “καθηγητικές” σχολές στην εφαρμογή του νέου νόμου για τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού προγράμματος σπουδών για τη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών

Αναφορικά με την την εφαρμογή του νέου πλαισίου στα προγράμματα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, του άρθρου 99 του νόμου 4957/2022Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις“, ζητάει να εξαιρεθεί η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και καταγράφονται αντιδράσεις και από άλλες σχολές ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών της χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 προβλέπονται η δυνατότητα και η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού προγράμματος σπουδών για τη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και η “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” σε δημοσίευμα του δημοσιογράφου Απόστολου Λακασά αναφέρεται σε θέμα που αφορά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και πτυχιούχους των “καθηγητικών” σχολών, όσων δηλαδή έχουν ως βασική επαγγελματική προοπτική το χώρο της εκπαίδευσης.

“Το διακύβευμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εκπαιδεύονται οι καθηγητές γυμνασίου και λυκείου για να διδάσκουν τα μαθήματά τους. Η ερμηνεία που δίνεται στις αντιδράσεις είναι ότι οι διδάσκοντες δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν έναν νόμο που θα αφαιρέσει διδακτικά αντικείμενα από τα τμήματα, δημιουργώντας την ανάγκη να δημιουργηθούν νέα για να καλυφθούν τα κενά. Ετσι, επιδιώκουν να μην εφαρμοστεί άμεσα η διάταξη, ελπίζοντας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα την αλλάξει”, αναφέρεται στο άρθρο, ενώ καθηγητής της Φιλοσοφικής Αθηνών επεσήμανε πως “είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να αρχίσει να εφαρμόζεται η ρύθμιση από τον Σεπτέμβριο 2023, που το υπουργείο Παιδείας δεν θα προλάβει να τις ολοκληρώσει πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών”.

Ομως στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας αντιπαραθέτει το ότι “Δεν θέλουν να ξεβολευτούν, να χάσουν μαθήματα και συσχετισμούς ισχύος εντός της σχολής”.

Το επίμαχο άρθρο 99 του ν. 4957/2022 αναφέρει μεταξύ άλλων:

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας.

Το πρόγραμμα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνει μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

2. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών παρέχεται από κάθε Α.Ε.Ι. με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, εάν υφίσταται εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα που θεραπεύει το εν λόγω επιστημονικό πεδίο.

Στο πρόγραμμα σπουδών του παρόντος δύνανται να γίνουν δεκτοί:

α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,

β) πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το μεταβατικό στάδιο

Σύμφωνα μάλιστα με πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης του νόμου 4957/2022 στο άρθρο 456 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’:

1. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο ή πιστοποιητικό που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) δεν απαιτείται να λάβουν το πιστοποιητικό του άρθρου 99 του παρόντος.

2. Ειδικά προγράμματα σπουδών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 που χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνεχίζουν να λειτουργούν έως την 31η. 8.2023, οπότε και καταργούνται.

Τι επικαλείται η Φιλοσοφική Αθηνών:

“Η, βάσει του άρθρου 456 του Ν. 4957/2022, κατάργηση των ΦΕΚ από 31.8.2023 (σημείωση: πρόκειται για τα ΦΕΚ βάσει των οποίων όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Αθηνών έχουν ειδικά μαθήματα παιδαγωγικού – διδακτικού περιεχομένου) δημιουργεί εύλογα μεγάλα προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς μάλιστα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Τα μαθήματα αυτά ορίζεται ότι θα έχουν φόρτο εργασίας 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή ενός έτους σπουδών, από 30 πιστωτικές μονάδες σήμερα. Πέρα από την υποβάθμιση των μαθημάτων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, τη μη επιστημονική τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS, δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η παρακολούθηση μαθημάτων ενός “Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ” προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τριών ακαδημαϊκών ετών (σημείωση: η προϋπόθεση αυτή θα καθυστερήσει την αποφοίτηση πολλών φοιτητών).

Τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στα υφιστάμενα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών μαθήματα, που οδηγούν στην απόκτηση της ΠΔΕ, πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως παρέχοντα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια”.

Τι λέει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κα Θάλεια Δραγώνα

Η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ κα Θάλεια Δραγώνα ανέφερε στην “Κ” προτιμότερο σύστημα είναι το γαλλικό, στο οποίο οι πτυχιούχοι κάνουν πρακτική άσκηση σε σχολείο. Αλλη πρόταση είναι η ίδρυση μιας σχολής εκπαίδευσης για όλους τους υποψήφιους καθηγητές. Αυτή τη στιγμή η κα Δραγώνα επεσήμανε πως δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τόσο στην Α/βάθμια όσο και στη Β/βάθμια. Η θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας για τους καθηγητές δεν έχει αλλάξει σημαντικά το τοπίο και επίσης η θεσμοθέτηση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ δεν είχε επίδραση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Τέλος ανέφερε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ με το ισχύον σύστημα απουσιάζει η ουσιαστική πρακτική άσκηση των πτυχιούχων. Παράλληλα, κάθε πτυχιούχος μπορεί να γίνει καθηγητής όχι επειδή του αρέσει το λειτούργημα αλλά επειδή δεν βρίσκει κάτι άλλο να κάνει λόγω της ανεργίας στο επιστημονικό του αντικείμενο.

Τι λέει ο κος Αποστόλης Δημητρόπουλος τ. Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα Πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν

Η ουσιαστική αναβάθμιση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, και της επιστημονικής παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισής τους, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, είναι απαραίτητη. Αποτελεί την αναγκαία βάση για τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή τους. Η ισχύουσα κατάσταση όπου κάθε τμήμα μπορούσε δήθεν να οργανώσει υψηλής ποιότητας τέτοια προγράμματα δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Η εφαρμογή του νέου νόμου για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πρέπει να προχωρήσει άμεσα και χωρίς εξαιρέσεις. Κωλυσιεργίες, μικροσυμφέροντα και ανταγωνισμοί στο εσωτερικό των πανεπιστημίων δεν έχουν θέση.

Το υπουργείο να ολοκληρώσει το συντομότερο το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Aλλωστε, ο νέος νόμος δίνει πολλές νέες δυνατότητες. Πανεπιστημιακές σχολές όπως οι φιλοσοφικές και οι φυσικομαθηματικές πρέπει να αλλάξουν με το βλέμμα στο μέλλον. Χρειάζεται να συνεργαστούν, να σχεδιάσουν και να ανανεωθούν ριζικά, οργανώνοντας νέα προπτυχιακά προγράμματα, μόνες τους ή σε συνεργασία με άλλες σχολές. Προγράμματα που δίνουν προοπτική στους φοιτητές, διευρύνοντας τις επιλογές τους μετά την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο και δίνοντας αληθινά και όχι κίβδηλα εφόδια.

Το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι γνωστό, τεράστιο αλλά, δυστυχώς, δυσεπίλυτο. Οι ανάγκες μας σε εκπαιδευτικούς στο μέλλον δεν χωρούν σύγκριση με εκείνες του παρελθόντος. Οι νέοι το έχουν καταλάβει. Φαίνεται από τις μεταβολές των προτιμήσεων κλάδων σπουδών αρκετά χρόνια τώρα, στις θέσεις που έμειναν κενές, ακόμη και σε ιστορικές και εμβληματικές σχολές της χώρας, στα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται, κρύβοντάς το κάτω από το χαλί. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν. Το οφείλουν στους νέους και στη χώρα.

Τι λέει ο κος Αχιλλέας Χαλδαιάκης κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

Να εξαιρεθούν τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η θέση της Φιλοσοφικής Σχολής για το ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) είναι ότι πρέπει να παρέχεται α) εντός του χρονικού πλαισίου των προπτυχιακών σπουδών και με δυνατότητα συμμετοχής όλων των φοιτητών, β) δωρεάν, σε προοπτική διαχρονική, γ) χωρίς διαταραχή του status quo των προπτυχιακών σπουδών, δ) λαμβανομένων υπόψιν των ειδικών παιδαγωγικών αποχρώσεων των τμημάτων της σχολής. Ολα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής έχουν ενσωματώσει στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τους μαθήματα παιδαγωγικού – διδακτικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονιζόμενα προς τις εκάστοτε προβλέψεις προηγουμένων νομοθετημάτων.

Η Φιλοσοφική Σχολή, ως κατεξοχήν «καθηγητική σχολή», κατευθύνει την πλειονοψηφία των αποφοίτων της προς τη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενισχύοντας μάλιστα συστηματικά την ΠΔΕ μέσω του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του τμήματος Ψυχολογίας. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στον νέο νόμο για την ΠΔΕ δεν μπορεί να αφορούν τη Φιλοσοφική Σχολή (και συνολικά τις «καθηγητικές σχολές»), τα προγράμματα σπουδών της οποίας προετοιμάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους μελλοντικούς αποφοίτους για το θεσμοθετημένο επαγγελματικό τους δικαίωμα, δηλαδή την απασχόλησή τους στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Ζητούμε να εξαιρεθούν τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία θα συνεχίσουν να πιστοποιούν την ΠΔΕ των αποφοίτων τους, ενδεχομένως βάσει ενός πίνακα μαθημάτων εγκεκριμένων και αξιολογημένων από αρμόδια επιτροπή, έτσι ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω αναγνώρισή τους από οποιαδήποτε άλλη δομή.

Τι προτείνει ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, κος Βασιλείος Κ. Γούναρης

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας πρέπει να γίνει κύκλος σπουδών απαραίτητος για όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει τον διορισμό τους, προτείνει ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, κος Βασίλειος Κ. Γούναρης.

Σε διαφορετική περίπτωση στην εφαρμογή του άρθρου 99 του νέου νόμου 4957/2022 για τα ΑΕΙ θα προκύψουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ο κος Γούναρης αναλύει διεξοδικά παρακάτω

Δείτε ΕΔΩ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση