Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παλαιά σφραγίδα Υπουργείου Παιδείας: Εως 10 Σεπτεμβρίου μπορούν να σφραγίζονται έγγραφα μ αυτήν

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παλαιά σφραγίδα Υπουργείου Παιδείας: Μπορούν να σφραγίζονται έγγραφα μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2023 – Εγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Παλαιά σφραγίδα Υπουργείου Παιδείας

Με την παλαιά σφραγίδα μπορούν να σφραγίζονται έως και τη 10η Σεπτεμβρίου του 2023, έγγραφα που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του, σύμφωνα με το έγγραφο, υπ. αριθμ. πρωτ. 77029 /Α7/11-7-2023, του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.» η νέα συντομογραφία

Υπενθυμίζεται πως «Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.», θα είναι η συντομογραφία του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 73076/Α7, του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4303/5-7-2023.

Το Υπουργείο Παιδείας απέκτησε νέα ονομασία για 10η φορά με την προσάρτηση σ αυτό της αρμοδιότητας του Αθλητισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού – Δείτε εδώ

Ακολουθεί το  περιεχόμενο του εγγράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι – Ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr

Μαρούσι, 11-7-2023

Αριθ. Πρωτ.: 77029 /Α7

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών»

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στον τρόπο έκδοσης πάσης φύσεως εγγράφων που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του, σας γνωρίζουμε ότι τα ως άνω έγγραφα δύναται να σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα μέχρι και τη 10η Σεπτεμβρίου του 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε σχετικά

Αλλαγή ονομασίας Υπουργείου Παιδείας για 7η φορά από το 2009 και 10η φορά συνολικά 

Σύσταση και μετονομασίες Υπουργείων-Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων | ΦΕΚ 

Σειρά τάξης Υπουργείων: 5ο σε σύνολο 20 το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 

Δείτε επίσης

Νέος Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας ο Ιωάννης Κατσαρός | ΦΕΚ 

Νέοι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων: Σε διαβούλευση το σ/ν “Ενίσχυση εισοδήματος μισθωτών, νέων και οικογένειας”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση