Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: Τηλεργασία & Τηλεκπαίδευση | Αποτελέσματα έρευνας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση – Αποτελέσματα έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή

Τον Νοέμβριο του 2020 (30/10-30/11/20), εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19, στο Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διενεργήθηκε έρευνα σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Θέμα

Το θέμα ήταν η ψηφιακή προσαρμογή στον χώρο της ΔΑΔ, ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν 662 εργαζόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Απάντησαν 708 άνθρωποι, αλλά μετά από επανειλημμένους ελέγχους εγκυρότητας, 46 ερωτηματολόγια κρίθηκαν μη αξιοποιήσιμα.

Η έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική, αλλά εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και τα περισσότερα επαγγέλματα και εργασιακά προφίλ (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία).

Η γενικότερη εμπειρία τηλεργασίας πριν την πανδημία περιορίζεται στο 36% του δείγματος, με 63,4% των ερωτηθέντων να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία τηλεργασίας σε κανέναν εργοδότη.

Τα αποτελέσματα

Στο έγγραφο που επισυνάπτεται παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Τα περιεχόμενα του εγγράφου
Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση
Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας 2020

Η έρευνα……………………………………………………………………….2

Περιγραφή Δείγματος………………………………………………….. 2

Τηλεργασία…………………………………………………………………….3

Βαθμός χρήσης τηλεργασίας…………………………………………. 3

Σχετικά με την πρακτική της τηλεργασίας…………………….. 5

Στάσεις απέναντι στην τηλεργασία………………………………….5

Προσδοκίες σχετικά με τηλεργασία……………………………….. 8

Τηλεκπαίδευση……………………………………………………………….. 9

Βαθμός χρήσης τηλεκπαίδευσης……………………………………… 9

Μέσα τηλεκπαίδευσης…………………………………………………… 10

Επίπεδα αλληλεπίδρασης στην τηλεκπαίδευση……………….11

Αντικείμενα τηλεκπαίδευσης…………………………………………..13

Προβλήματα κατά την τηλεκπαίδευση……………………………..14

Στάσεις απέναντι στην τηλεκπαίδευση…………………………… 15

Απόδοση της τηλεκπαίδευσης …………………………………………16

Δείτε την Ερευνα Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση 

Δείτε επίσης

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση | video
Ημαθία-3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο: 2η Ανακοίνωση-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σύγχρονη και Ασύγχρονη
Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή της Υφ. Υγείας Ζ. Ράπτη και του Υφ. Παιδείας Α. Συρίγου
Απολογισμός έργου 18 μηνών Κεραμέως: 5 Αξονες πολιτικής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση