Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλαδικές υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία: Επισημάνσεις από ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλαδικές υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία: Επισημάνσεις από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων | Εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας.

Πανελλαδικές υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία

Με την υπ. αρίθμ. Φ.152/ 70425/Α5/09-06-2020 Εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, με θέμα “Συμπλήρωση της Φ.152/66842/Α5/02-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749) «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020.»“, επισημαίνονται τα κάτωθι σημεία:

Α. Ως προς τη στελέχωση των Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑΛ, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422 Β’) Υ.Α. «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Ειδικότερα, στο τέλος της παρ. 2 ορίζεται ότι «Με απόφαση του προέδρου του Ε.Ε.Κ μπορεί να ορίζεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για  του ειδικού εξεταστικού κέντρου»

Με την με αριθμό Φ.152 /88421/A5/30-05-2018, η ανωτέρω ρύθμιση είχε εξειδικευθεί ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. μπορούν να ορίζονται μέχρι εννέα (9) υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό για την επικουρία του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. και δύο (2) άτομα βοηθητικό προσωπικό (επιστάτης-καθαρίστρια).»

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες λόγω του COVID-19 καθώς και τις αυξημένες ανάγκες των Ε.Ε.Κ. και των Β.Κ. σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Φ.251/60473/Α5/ 21-5-2020 (ΦΕΚ 1967Β’) Κ.Υ.Α. «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών», οι Πρόεδροι των επιτροπών των Ε.Ε.Κ. ή των Β.Κ. μπορούν, με απόφασή τους, να ορίζουν μέχρι δώδεκα (12) υπαλλήλους από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό για την επικουρία του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. και μέχρι τέσσερα (4) άτομα βοηθητικό προσωπικό (επιστάτης-καθαρίστριες), κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Εγκύκλιο σε μορφή pdf στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Υποψήφιοι ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εγκύκλιος διαδικασίας Πανελλαδικών 2020
Διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης πανελλαδικών, ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ
 Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2020: ΓΕΛ (νέο και παλαιό σύστημα) και ΕΠΑΛ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση