Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης:1η ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους».

1η ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης με θέμα:

«Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους»

που συνδιοργανώνουν:

η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας,

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης),

η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μ.Π.Σ. Δημόσια Ιστορία) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης).

Δείτε:

Περιοδικό Μέντορας: Πρόσκληση Υποβολής Aρθρων προς Δημοσίευση

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

“Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους”

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας

Λαμία, 22-24 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου

“Τοπική Ιστορία & Εκπαίδευση”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης), η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μ.Π.Σ. Δημόσια Ιστορία), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης) συνδιοργανώνουν το 1ο τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης με θέμα: “Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση:αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους”.

Σκοπός του Συνεδρίου

     Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της τοπικής Ιστορίας ως εξαιρετική πηγή γνώσης, ικανή να διευρύνει τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου δημιουργώντας μια διαρκή και δημιουργική σχέση μεταξύ της σχολικής γνώσης και της πραγματικότητας. Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με την τοπική Ιστορία συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και τον επαναπροσδιορισμό στάσεων και αξιών μέσα από τη βιωματική μάθηση, την εξερεύνηση και το παιχνίδι. Οι εναλλακτικές αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι και δράσεις χρησιμεύουν ως οδηγός αναβάθμισης αφενός της παιδαγωγικής λειτουργίας των σχολικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφετέρου της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος, το οποίο αντιμετωπίζεται μέσα από μια πιο φρέσκια και διερευνητική ματιά.

Φιλοδοξία του Συνεδρίου αυτού είναι να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο και τεκμηριωμένο παιδαγωγικά πλαίσιο για τη δημιουργική ένταξη της μελέτης της Τοπικής Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο και να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικού με τη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη.

Δείτε επίσης:

Μεταπτυχιακά ΕΑΠ: 13 Προγράμματα και 2 Προπτυχιακά – Αιτήσεις έως 31-05-2019

    Αντικείμενα του Συνεδρίου

Η πρότασή μας αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών του 21ου αιώνα σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη σύνθεση Παιδείας και Πολιτισμού και προσφέρονται για μια διαρκή και δημιουργική σχέση μεταξύ της σχολικής γνώσης και της πραγματικότητας. Τα αντικείμενα του Συνεδρίου μας είναι τα ακόλουθα:

 1. Η παρουσίαση πρωτότυπων και καινοτόμων εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος της (Τοπικής) Ιστορίας ή σε ημιτυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης (δημιουργικές εργασίες, projects, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.) και περιελάμβαναν επισκέψεις σε μουσεία, τόπους ιστορικής μνήμης, γεωτόπους, χώρους πολιτισμικής αναφοράς κ.α.
 2. Η επίδειξη καλών διδακτικών πρακτικών και συγκεκριμένα:
 • εξοικείωσης των μαθητών/τριών με μεθοδολογικά εργαλεία σπουδής της Τοπικής Ιστορίας (μελέτη αρχειακού υλικού, αναζήτηση πολλαπλών πηγών, καταγραφή προφορικών μαρτυριών, διασταύρωση στοιχείων) με κίνητρο τη βαθύτερη γνώση του τόπου τους για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος
 • αξιοποίησης της ψηφιακής Τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στο πλαίσιο του σχολείου με στόχο την καλλιέργεια πολλαπλών μορφών γνώσης, στάσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
 1. Η ανάδειξη των πολυδιάστατων όψεων της τοπικής Ιστορίας ως ιστορίας των απλών ανθρώπων και των καθημερινών όψεων της ζωής (λ.χ. ιστορία των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της τοπικής καλλιτεχνικής – πολιτιστικής παράδοσης) και ως καθρέπτη της εθνικής ιστορίας και μέσου κατανόησης, νοηματοδότησης, ανασύνθεσης, επαναπροσδιορισμού των μεγάλων εθνικών γεγονότων.
 2. Προτάσεις βιωματικών εργαστηρίων τα οποία θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν τρία διακριτά μέρη:

Α) Εισηγήσεις προσκεκλημένων επιστημόνων επί του θεωρητικού πλαισίου της Τοπικής Ιστορίας και της διδασκαλίας της

Β) Πρωτότυπες και καινοτόμες εργασίες εκπαιδευτικών που έχουν ήδη υλοποιηθεί (εισηγήσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

Γ) Βιωματικά εργαστήρια

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποβαλλόμενες εισηγήσεις

1) Να συνδέονται με τα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ αλλά και να αποτελούν πρωτότυπες δράσεις με διάρκεια.

2) Να προσεγγίζουν τη σχολική γνώση μέσα από διερευνητικές,  βιωματικές, εναλλακτικές δράσεις και διαδρομές, ανοίγοντας το σχολείο στην τοπική κοινωνία και ευνοώντας την ερευνητική διάθεση και την κριτική στάση έναντι των ζητημάτων της.

3) Οι εκπαιδευτικές δράσεις απαραιτήτως θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί ώστε στην παρουσίαση να συμπεριληφθούν τα φύλλα εργασίας, το υλικό που αξιοποιήθηκε, το τελικό προϊόν που προέκυψε και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Ο συνδυασμός τους με εκπαιδευτικές επισκέψεις και ο διαχωρισμός σε φάσεις αλληλένδετων δραστηριοτήτων (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη) κρίνεται απαραίτητος.

4) Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο της Περιφέρειας όπου ανήκει το σχολείο π.χ. εργασία σχολείου της Περιφέρειας Στερεάς με εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιφέρεια Ηπείρου δεν  θα γίνει αποδεκτή.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων:     Παρασκευή 17 Μαΐου 2019
Λήξη υποβολής περιλήψεων: Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Ενημέρωση αποδοχής περίληψης:   έως τις 21 Ιουλίου 2019
Λήξη υποβολής κειμένου εισήγησης για τα πρακτικά: 31/8/2019
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 22-24 Νοεμβρίου 2019

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Τοπική Ιστορία – Λαογραφία – Εθνογραφία – Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Η Τοπική Ιστορία στην ελληνική Εκπαίδευση (σχέδια δράσης και διδακτικές πρακτικές)
 • Αξιοποίηση ιστορικών πηγών (δείτε αναλυτικά εδώ)
 • Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Τοπική Ιστορία
 • Τοπική Ιστορία – Μουσειακή Αγωγή: δυνατότητες και προοπτικές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Η περίληψη, η οποία θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση synedriolamia2019@gmail.com,  θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εισήγησης εντός 300 λέξεων το πολύ.  Θα συνοδεύεται από τρεις λέξεις-κλειδιά. Το κείμενο της περίληψης και οι λέξεις-κλειδιά θα έχουν μέγεθος χαρακτήρων 10, με γραμματοσειρά TimesNewRoman, με πλήρη στοίχιση και μονό διάστιχο.Η κρίση των περιλήψεων θα γίνει με τυφλό σύστημα από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Σημείωση:

Τα πρακτικά και του παρόντος Συνεδρίου και του προηγουμένου (Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής & Εκπ/σης, Θήβα 2017) θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας http://stellad.pde.sch.gr/new/και θα διαθέτουν αριθμό ISBN.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση