Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Καταγραφή Δράσεων Σχολείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Καταγραφή Δράσεων Σχολείων, ώστε να σχεδιαστεί μια γιορτή Φιλοζωίας με καλές πρακτικές.

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

Tο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) προχώρησε στην καθιέρωση της 4ης Απριλίου ως Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. (βλ. Εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

Με την καθιέρωση της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, επιδιώκεται η προώθηση, η ευαισθητοποίηση, η ανάπτυξη της φιλοζωίας και η υπεύθυνη κηδεμονία ζώου συντροφιάς από τους/ τις μαθητές/τριες.

Στα πλαίσια αυτά το ΙΕΠ προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν τις δράσεις που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, ώστε να σχεδιαστεί μια γιορτή Φιλοζωίας με καλές πρακτικές! (βλ. Δελτίο τύπου  Ι.Ε.Π.*).

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις δράσεις που πραγματοποίησε το σχολείο σας στο ακόλουθο Ερωτηματολόγιο.

*Το Δελτίο Τύπου

Tο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) προχώρησε στην καθιέρωση της 4ης Απριλίου ως Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του ΙΕΠ (βλ. Εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

Με την καθιέρωση της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, επιδιώκεται η προώθηση, η ευαισθητοποίηση, η ανάπτυξη της φιλοζωίας και η υπεύθυνη κηδεμονία ζώου συντροφιάς από τους/ τις μαθητές/τριες. Την ημέρα αυτή, που αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, αναμένονται εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων όπως κτηνιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών και ατόμων που απασχολούνται επαγγελματικά αλλά και εθελοντικά σε χώρους φιλοξενίας και φροντίδας ζώων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο και προκειμένου να αναδειχτούν καλές πρακτικές, το Ι.Ε.Π. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας η οποία εκτός των δράσεων προώθησης της φιλοζωίας, τον εμπλουτισμό των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και την δικτύωση με επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς, αποβλέπει και στη δημιουργία αποθετηρίου κατάθεσης και παρουσίασης καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τις δράσεις των σχολείων.

Το Ι.Ε.Π. θα απευθύνει για το σκοπό αυτό πρόσκληση προς τα σχολεία για τη συγκέντρωση δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, ώστε να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και επιπρόσθετα να πραγματοποιηθεί μια γιορτή Φιλοζωίας.

Αναμένουμε την αποστολή των δράσεών σας στο σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/services/forms/login.php συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Δείτε σχετικά

Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας η 4η Απριλίου κάθε σχολικού έτους: Αφιερωμένη στην υλοποίηση δράσεων 

Δείτε επίσης

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών: Η σειρά που ακολουθείται-Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας 

Πολύ χρήσιμο

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση