Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών: Ανησυχία για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών: Ανησυχία για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) – Δελτίο Τύπου.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Ζήτημα τροποποίησης του Οργανισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), με στόχο την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους, αλλά και την αναβάθμιση του Κέντρου, ώστε να αναδειχθεί σε εθνικό φορέα εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία, θέτει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών.

Επίσης θέτει το ζήτημα του οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές στην ΑΜΚΕ «Πρωτοπορία», ο οποίος ενώ ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 344

Αθήνα, 10-05-2023

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών θέτει το ζήτημα της τροποποίησης του παρωχημένου Οργανισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ), με στόχο την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους, αλλά και την αναβάθμιση του Κέντρου, ώστε να αναδειχθεί σε εθνικό φορέα εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία, χωρίς ωστόσο να παίρνει πειστικές απαντήσεις.

Διαχρονικά ο Οργανισμός με ευθύνη όλων των Κυβερνήσεων παραμένει στα συρτάρια του Υπουργείου, με αποτέλεσμα τις μη ποιοτικές υπηρεσίες που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης. Θεωρούμε, ότι απαιτείται επικαιροποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού του ΚΕΑΤ με σκοπό:

–να συμβαδίσει με τα διεθνή πρότυπα,

– να αποκτήσει μόνιμες θέσεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες στον τομέα της Ειδικής εκπαίδευσης,

– να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας κι όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,

– να συμπεριλάβει στο έργο του την παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα που τυφλώνονται σε μεγάλη ηλικία και για τα οποία δεν υπάρχει σήμερα καμία πρόνοια.

– να δημιουργηθούν «Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με οπτική αναπηρία που έχουν και επιπρόσθετες αναπηρίες» (όπως νοητική αναπηρία, αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές) ένα ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο για τους γονείς, που δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με τα παιδιά τους εάν αυτοί φύγουν από τη ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται σήμερα συνολική αξιολόγηση του έργου και της λειτουργίας του ΚΕΑΤ. Τα κενά του ΚΕΑΤ, επιχειρείται εδώ και χρόνια να καλυφθούν με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού μέσω της ΑΜΚΕ «Πρωτοπορία», το οποίο όμως εργάζεται με συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν ετήσια διάρκεια και με χαμηλές αμοιβές.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού στο ΚΕΑΤ και να υπάρξει μοριοδότηση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό μέσω της ΑΜΚΕ, με τρόπο που να μην παραβιάζει την υπάρχουσα νομολογία για τη μοριοδότηση στους διαγωνισμούς. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία αυτού του προσωπικού και να μην διαταραχθεί η υπάρχουσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ειδική Εκπαίδευση.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών θέτει επίσης το ζήτημα του οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές στην ΑΜΚΕ «Πρωτοπορία», ο οποίος ενώ ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, είναι αδιανόητο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τα παραπάνω είναι ίσως τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν αυτή τη στιγμή τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ωστόσο σίγουρα, δεν αποτελούν τα μοναδικά.

Έτσι, αυτά τα αιτήματα του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών χρήζουν άμεσων απαντήσεων, καθώς πρέπει να επικρατεί διαύγεια σε κάθε πτυχή του παρεχόμενου έργου του Κ.Ε.Α.Τ.

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Σηφάκης

Η Γενική Γραμματέας Θεοδώρα Φαρδέλα

Δείτε επίσης

Δωρεάν νομική υποστήριξη σε ΑμεΑ: Διάθεση δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή συμβολαιογράφου 

Ο Προσωπικός Βοηθός σε όλη την Ελλάδα από 10 Μαΐου: Αιτήσεις έως 11 Ιουνίου 2023 

Εκλογές-ΑμεΑ: Ψηφοφορία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για εκλογείς με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα 

Ημερίδα-Φαινόμενα βίας εντός και εκτός σχολείου: To video της εκδήλωσης-2ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας/Υπηρ. Επιμελητών Ανηλίκων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση