Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων καθηγητών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οι θέσεις αφορούν στις σχολές Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Επιστημών καθώς και τη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δείτε αναλυτικά τις σχολές και τις θέσεις καθηγητών διαχωρισμένες σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών.

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά μέχρι 24/12/2019

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις κάτωθι θέσεις λήγει την Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019.

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη,  τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546).

Τομέας: Παθολογίας

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» – (Αρ. Προκ. 18823/19/ΓΠ/26-07-2019, ΦΕΚ 1925/21-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Λ84469Β7Ξ-90Λ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13297
 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία» – (Αρ. Προκ. 18824/19/ΓΠ/26-07-2019, ΦΕΚ 1901/17-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 68ΠΔ469Β7Ξ-8ΙΕ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13293
 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» – (Αρ. Προκ. 18822/19/ΓΠ/26-07-2019, ΦΕΚ 1946/22-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΧΧ5469Β7Ξ-Ν4Ψ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13291

Τομέας: Μορφολογίας

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία» – (Αρ. Προκ. 18856/19/ΓΠ/26-07-2019, ΦΕΚ 1946/22-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΨΗΙ469Β7Ξ-ΘΒΣ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13289

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

(Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Κοντοκώστα Αθηνά, τηλ. 2421074897, FAX: 2421074786).

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Διδακτική της» – (Αρ. Προκ. 13783/19/ΓΠ/07-06-2019, ΦΕΚ 1946/22-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ω3ΡΡ469Β7Ξ-ΛΑ8 – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13292
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

(Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες κ. Αβραμίδου Βηθλεέμ, τηλ. 2421074780  FAX: 2421074781).

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Αστικού και Αγροτικού Χώρου» – (Αρ. Προκ. 12869/19/ΓΠ/29-05-2019, ΦΕΚ 1901/17-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 9ΚΚ7469Β7Ξ-Π11 – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13295

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

(Καρύες, 42100 Τρίκαλα, Πληροφορίες: κ. Θωμά Αικατερίνη, τηλ. 2431047071, FAX: 2431047042).

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση σε άτομα με αναπηρίες» (Αρ. Προκ. 13020/19/ΓΠ/30-05-2019, ΦΕΚ 1901/17-10-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΨΠ4469Β7Ξ-ΗΛΓ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13296

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά μέχρι 27/01/2020

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις κάτωθι θέσεις λήγει τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020.

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

(Οδός Φυτόκου,  Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446, Πληροφορίες: κ. Αθηνά Τόλια-Μαριόλη, τηλ. 2421093155, FAX: 2421093144).

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθοκομία» (ΦΕΚ 2209/20-11-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 78ΣΙ469Β7Ξ-ΝΗΥ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13535
 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αμπελουργία» (ΦΕΚ 2209/20-11-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΩΠΠ469Β7Ξ-Ο04, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13536

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

(Πεδίο Άρεως, 38334, Βόλος, Πληροφορίες: Κόνιαρη Σοφία,  τηλ. 2421074263, FAX: 2421074238).

 • Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση ως τις αρχές του 20ου αιώνα, με έμφαση στην Ιστορία και Θεωρία της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα»  – (ΦΕΚ 2209/20-11-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 64Α3469Β7Ξ-ΧΣΝ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13537

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Κτηνιατρικής
 • Mία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς» – (ΦΕΚ 2209/20-11-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 64Α3469Β7Ξ-ΧΣΝ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13538
Τμήμα Ιατρικής
 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία και Αυτοάνοσα Νοσήματα» – (ΦΕΚ 2209/20-11-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 660Ψ469Β7Ξ-5Β8 – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13539

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση «ΑΠΕΛΛΑ», αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Όλες οι πληροφορίες αναγράφονται αναλυτικά στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Ο Πρύτανης,

Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Δείτε ακόμη

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δείτε επίσης

Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι | 15/12 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
25 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση