Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» ξεκίνησε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Τα μαθήματα θα αρχίσουν το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τα τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών», «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκίνησε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Έναρξη μαθημάτων

Η έναρξη των μαθημάτων θα λάβει χώρα το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια, καθώς και επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.

Κατευθύνσεις

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής τριών (3) κατευθύνσεων:

 1. Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής,
 2. Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και προσφέρονται δια ζώσης αλλά και μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Skype) Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δεκτοί γίνονται

 • Απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
 • Τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (Μπορείτε να βρείτε εδώ την αίτηση).
 2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 1. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
 2. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 3. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 4. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
 5. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 1. Διπλωματική/ πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) και δύνανται να καταβληθούν με τους εξής δύο τρόπους:

(α) εννιακόσια πενήντα ευρώ (950€) με την εγγραφή και το υπόλοιπο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή

(β) σε δεκατέσσερις (14) άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) με χρήση πιστωτικής κάρτας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90) φοιτητές.

Μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες

__________________

Δείτε επίσης

Ομιλία Κεραμέως στην Ολομέλεια της Βουλής για τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας

Πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα | Στο ΕΚΠΑ

Σύστημα «Εύδοξος»: Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις φοιτητικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Πληρωμές εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Η Μερόπη Τζούφη στο Κανάλι της Βουλής για τις αλλαγές στην Παιδεία | Video

__________________

Δείτε ακόμη

Κλινική Ψυχική Υγεία: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Επιμορφωτική Διημερίδα: Επαγγελματική εκπαίδευση-1 και 2/11/2019-Υπ. Παιδείας

Διάλεξη: «Μίσος Γυναίκας»-Marie-Hélène Brousse-Πάντειο Πανεπιστήμιο-01/11/2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση