Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη υποψηφίων διδασκόντων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019, για υποψήφιους διδάσκοντες προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη

 • την με αριθμ. πρωτ. Φ11/19908/Ζ2/05-7-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 • τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του άρθρου 84 παρ. 16α του Ν.4485/2017
 • καθώς και τις με αριθ. 01/23-09-2019 (θέμα 46ο ) και 03/03-10-2019 (θέμα 14ο ) Αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με τον χρονικό περιορισμό που αντιστοιχεί αθροιστικά κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα πέντε (85) ανθρωπομήνες για την διδασκαλία μαθημάτων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου και για τα εξάμηνα χειμερινό / εαρινό (όπως αναλυτικά καταγράφεται για κάθε τμήμα ξεχωριστά) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ως εξής:

Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ (Θεωρία & Εργαστήριο), εξαμήνου Β’ (Εαρινό Εξάμηνο)

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Κρυπτογραφία (Θεωρία και Ασκήσεις Πράξης), εξαμήνων Ζ΄& Θ’ (Χειμερινό Εξάμηνο),
 • Στοχαστικά και μη Γραμμικά Συστήματα (Θεωρία και Ασκήσεις Πράξης), εξαμήνου Η’ (Εαρινό Εξάμηνο)

3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Φιλοσοφία των Επιστημών (Διαλέξεις), εξαμήνου Α’ (Χειμερινό Εξάμηνο),
 •  Οικονομική Γεωγραφία (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης), εξαμήνου Η’ (Εαρινό Εξάμηνο)

4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Ανυψωτικές Μεταφορικές Μηχανές (Θεωρία), εξαμήνου Ζ΄ (Χειμερινό Εξάμηνο)
 •  Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (Θεωρία), εξαμήνου Δ΄ (Εαρινό Εξάμηνο)

5. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων (Θεωρία), εξαμήνου Ζ’ (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού (Θεωρία), εξαμήνου Α’ (Χειμερινό Εξάμηνο)
 • Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες (Θεωρία), εξαμήνου Δ’ (Εαρινό Εξάμηνο)
 • Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄ (Εαρινό Εξάμηνο)

2. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Δημόσια Οικονομική (Θεωρία), εξαμήνου Ζ’ (Χειμερινό Εξάμηνο)
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Θεωρία), εξαμήνου Η΄ (Εαρινό Εξάμηνο)

3. ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής (Θεωρία), εξαμήνου Α΄ (Χειμερινό Εξάμηνο)
 • Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Αγωγή (Θεωρία), εξαμήνου ΣΤ΄ (Εαρινό Εξάμηνο)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι (Θεωρία και Εργαστήριο), εξαμήνου Γ΄ (Χειμερινό Εξάμηνο)
 • Διαδραστικά Πολυμέσα V (Θεωρία και Εργαστήριο), εξαμήνου ΣΤ΄ (Εαρινό Εξάμηνο)

2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις (Σύνθεση: Θεωρία και Εργαστήριο), εξαμήνου Γ΄ (Χειμερινό Εξάμηνο)

3. ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Φωτογραφική Ψηφιακή Επεξεργασία (Θεωρία και Εργαστήριο), εξαμήνου Γ΄ (Χειμερινό Εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα (Θεωρία και Εργαστήριο), εξαμήνου Β΄ (Εαρινό Εξάμηνο)

 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Βιοστατιστική (Θεωρία), εξαμήνου Β’ (Εαρινό Εξάμηνο)

2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Νεογνολογία (Θεωρία), εξαμήνου B’ (Εαρινό Εξάμηνο)

3. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

 • Ορθοπαιδική (Θεωρία), εξαμήνου B’ (Εαρινό Εξάμηνο)

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 2 Νοεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή.

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει διδάσκοντες σε όλα τα προκηρυσσόμενα μαθήματα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (Μπορείτε να βρείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας.
 5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.
 6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία θα αναφέρεται: α) η θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο, ήτοι, Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.ΤΑ. α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της εισηγητικής επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

  ____________________

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό

Αριθμός ενστάσεων Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 μελών ΕΕΠ

Αποφάσεις πρόσληψης 4 ΠΔΕ 

Πρόσκληση για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στη Χίο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση