Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, με προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2020.

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα του εαρινού εξαμήνου, που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2020.

1) Τμήμα Αγγλικών σπουδών

Τρεις (3) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Τρεις (3) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο.

2) Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Δώδεκα (12) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος

 • Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική.
 • Έξι (6) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».

3) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Δέκα (10) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 7 θέσεις για Μάστερ
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό

4) Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών

Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 9 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

5) Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών και τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(19) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 14 θέσεις για Μάστερ
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό

6) Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδών

Δεκαπέντε (15) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
 • 5 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

Πανεπιστήμιο Κύπρου

7) Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Έξι (6) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως ακολούθως:

 • 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Ελληνική)
 • 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Αγγλική)

8) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Ενενήντα πέντε (95) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 14 θέσεις για Μάστερ

(β)  Δώδεκα (12) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 12 θέσεις για Μάστερ

(γ) Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 11 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

(δ) Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 20 θέσεις για Μάστερ

(ε) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 10 θέσεις για Μάστερ

(ζ) Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 12 θέσεις για Μάστερ

(θ) Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού ως ακολούθως¨

 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

(η) Δώδεκα (12) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 10 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

9) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εβδομήντα τρεις (73) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος

(α) Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering) ως ακολούθως:

 • Δεκαοκτώ (18) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.)
 • Είκοσι έξι (26) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

(β) Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering) ως ακολούθως:

 • Οκτώ (8) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. / M. Eng.)
 • Δέκα επτά (17) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών

(γ) Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (M.Sc. / M. Eng.)

10) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Είκοσι τρεις (23) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος

(α) Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ως ακολούθως:

 • 8 θέσεις για Μάστερ
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό

(β) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία ως ακολούθως:

 • 6 θέσεις για Διδακτορικό

(γ) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία ως ακολούθως:

 • 4 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

11) Τμήμα Κλασικών σπουδών και Φιλοσοφίας

Εννέα (9) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως:

 • 6 θέσεις για Μάστερ
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό

12) Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Εννέα (9) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ:

 • 5 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (στην κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική)
 • 1 θέση για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (στην κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις)

Διδακτορικά προγράμματα:

 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
 • 1 θέση για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη

13) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 10 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική

14) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Έντεκα (11) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Διδακτορικά Προγράμματα

Διδακτορικό στη Στατιστική

 • 5 θέσεις, Διδακτορικό στη Στατιστική

Διδακτορικό στα Μαθηματικά

 • 3 θέσεις, Διδακτορικό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • 3 θέσεις, Διδακτορικό στα Καθαρά Μαθηματικά

15) Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Είκοσι έξι (26) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ (MSc) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

(β) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ (MSc) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία

(γ) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MEng/MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ως ακολούθως:

 • Έξι (6) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (M. Eng/MSc.)

16) Τμήμα Πληροφορικής

Τριάντα τέσσερεις (34) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ

Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής

Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής.

Διδακτορικό Πρόγραμμα

Έξι (6) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική

Πανεπιστήμιο Κύπρου

17) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σαράντα εννέα (49) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δεκαοκτώ (18) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:

 • Δεκατρείς (13) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που χωρίζονται ανά στις εξής ειδικότητες:
 1. Αντισεισμική Μηχανική (2 Θέσεις)
 2. Ανάλυση Κατασκευών (2 Θέσεις)
 3. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (3 Θέσεις)
 4. Γεωτεχνική Μηχανική (3 Θέσεις)
 5. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (3 Θέσεις)
 • Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών

(β) Είκοσι δύο (22) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως:

 • Δεκαοκτώ (18) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
 • Τέσσερις (4) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

(γ) Εννέα (9) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ως ακολούθως:

 • Εννέα (9) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)

18) Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών σπουδών

Tρεις (3) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 3 θέσεις για Διδακτορικό

19) Τμήμα Φυσικής

Δεκαεπτά (17) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 11 θέσεις για Μάστερ
 • 6 θέσεις για Διδακτορικό

20) Τμήμα Χημείας

Εννέα (9) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για Μάστερ στη Χημεία
 • Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία

21) Διατμηματικά προγράμματα Πολυτεχνικής σχολής

Είκοσι πέντε (25) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ(MSc & M.Eng) ως ακολούθως:

 • Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Δείτε επίσης

Πιστοποίηση υποψήφιων Επιμορφωτών Β’ Επίπεδου ΤΠΕ 

Ημέρα Ανοιχτού Σχολείου – «Open Schools for Open Societies» | Σάββατο 12-10-2019

Θέσεις Εργασίας ΚΕΘΕΑ: Εκπαιδευτικοί-Ψυχολόγοι-Κοιν.Λειτουργοί-Θεραπευτές κ.α.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ Παρασκευή 04/10/2019

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού και αποφοίτων ξένων Λυκείων | Ονόματα 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση