Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πάνω από 51.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών-ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 10.01.2024 | Στοιχεία ΥΠΑΙΘΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πάνω από 51.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ έως σήμερα 10 Ιανουαρίου 2024 – Τι στοιχεία κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή.

Πάνω από 51.000 προσλήψεις αναπληρωτών έως 10.01.2024

“Για σχολικό έτος 2023-2024, έχουν πραγματοποιηθεί έως 12/12/2023 στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσλήψεις 50.297 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. Πιο συγκεκριμένα προσελήφθησαν 17.733 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (13.847 στην Α/θμια Εκπ/ση, 3.886 στη Β/θμια Εκπ/ση), εκ των οποίων 14.703 για το «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης /συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση». (Παράλληλη Στήριξη). Επίσης, προσελήφθησαν πανελλαδικά 8.876 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ για τη στελέχωση των σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των δομών ειδικής αγωγής, εκ των οποίων 3.884 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ για το ως άνω Πρόγραμμα”.

Τους παραπάνω αριθμούς παρέθεσε το ΥΠΑΙΘΑ, απαντώντας σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα “Πρόσληψη ικανού αριθμού αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης για κάλυψη των πραγματικών κενών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024”.

51.070 προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Βέβαια στις 50.297 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, πρέπει να προσθέσουμε τις 252 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΠΕ87.02, ΤΕ01.30 στα πλαίσια της 2ης Ειδικής Πρόσκλησης, οι οποίες έγιναν στις 21.12.2023 και τις 521 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στα πλαίσια της Ειδικής Προκήρυξης, οι οποίες έγιναν στις 28.12.2023, οπότε συνολικά έχουμε 51.070 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ έως σήμερα 10 Ιανουαρίου 2024.

____________________________

Επιπροσθέτως το Υπουργείο Παιδείας παρέθεσε:

  • Τις διατάξεις του νόμου 3699/2008 αναφορικά με το που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη και με ποιο σκοπό.
  • Το τι εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη (ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως δεν εφαρμόζεται η διδασκαλία σε συνθήκη 1:1, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις).
  • Τον σκοπό των Τμημάτων Ενταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1αα του άρθ. 6 του ν. 3699/ 2008.
  • Τις πρόσφατες διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ για την Παράλληλη Στήριξη

Αναλυτικά τα παρατεθέντα στοιχεία για την Παράλληλη Στήριξη και τα Τμήματα Ενταξης

Α. Που παρέχεται Παράλληλη Στήριξη

Στις διατάξεις της παρ. β του άρθ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προσδιορίζεται ότι η Παράλληλη στήριξη παρέχεται σε:

α. μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης,

β. σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή

γ. όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ– εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.

δ. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΑΣΥ εφόσον διαπιστώσει την αναγκαιότητα κατόπιν ανάλογης αξιολόγησης από την διεπιστημονική ομάδα και συνεκτιμώντας τα όποια ιατρικά πορίσματα.

Β. Τι εφαρμόζεται στην Ευρώπη αναφορικά με την Παράλληλη Στήριξη

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που εφαρμόζονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και της φιλοσοφίας για την διασφάλιση των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων αυτών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εφαρμόζεται η διδασκαλία σε συνθήκη 1:1, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτό ειδικά τεκμηριώνεται. Αυτό που εφαρμόζεται είναι η συνεργασία εκπ/κού τάξης και εκπ/κού της παράλληλης στήριξης, που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, δημιουργώντας από κοινού , κοινή εκπαιδευτική ενταξιακή πρακτική και κοινό εκπαιδευτικό πρότυπο/μοντέλο προς όλους τους μαθητές της.

Γ. Σκοπός της Παράλληλης Στήριξης

Σκοπός της Παράλληλης Στήριξης είναι η ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, η κοινωνικοποίησή τους και η ενίσχυση της αυτονομίας τους.

Δ. Τμήματα Ενταξης

Σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 1αα του άρθ. 6 του ν. 3699/ 2008 προβλέπεται αντίστοιχα ότι: «Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους».

Ε. Διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ για την Παράλληλη Στήριξη

Στο με αρ. 93506/Δ3/25-08-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση» προσδιορίστηκε, ανάμεσα στα άλλα, ότι:

«β) Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ του θεσμού της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης τοποθετείται σε σχολείο/α, όχι ως «ατομικός εκπαιδευτικός» μαθητών/τριών, αλλά με σκοπό την ένταξή τους στο σχολικό γίγνεσθαι, σε γνωστικό, κοινωνικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η παρέμβασή του έχει δυνατότητα, σε σταθερή συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, να αναφέρεται στον/στη μαθητή/τρια της παράλληλης στήριξης, στις μικροομάδες της τάξης, καθώς και στο σύνολο της τάξης και του σχολείου, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.

Σε τμήμα σχολείου στο οποίο υπάρχει απόφαση έγκρισης παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης για περισσότερους από έναν/μια μαθητή /τρια, αναλαμβάνει ένας/μία εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης συνολικά την υποστήριξή τους. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις το ΚΕΔΑΣΥ, κατά την εισήγησή του προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (παρ. 9β του άρθρου 5 της Υ.Α.104627/ΓΔ5/20 (ΦΕΚ 3344 Β/10-08-2020), θα τεκμηριώνει με ειδική μνεία την αναγκαιότητα της ταυτόχρονης παρουσίας δύο (2) εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης στο ίδιο τμήμα σχολείου.

γ) Ο/Η εκπαιδευτικός ο/η οποίος/α διδάσκει στο τμήμα και ο/η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης συνεργάζονται συνεχώς υποχρεωτικά για την ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών με έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, καθώς και του συνόλου των μαθητών του τμήματος.

δ) Για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που υποστηρίζονται από τον θεσμό της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποχρεωτικά τηρείται ατομικός φάκελος και υλοποιείται Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Το ΕΠΕ αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο δυναμικού και εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται με συνεργατικές διαδικασίες. Η εφαρμογή του ΕΠΕ και η «εξατομικευμένη υποστήριξη» δεν σημαίνει αποκλειστική διδασκαλία με τη μορφή ένας προς έναν. Η υποστήριξη με τη μορφή 1:1 υπάρχει δυνατότητα να αποτελεί μόνο μέρος της εφαρμογής του ΕΠΕ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα σχεδιασμού του. Επίσης, ο δυναμικός και εξελίξιμος χαρακτήρας του προγράμματος σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να τροποποιούνται, ανάλογα, και οι απαιτούμενες ώρες υποστήριξης, με εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ. Στην υλοποίηση του ΕΠΕ δύναται να συμμετέχει όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Για την εφαρμογή του ΕΠΕ, τους στόχους και την πορεία υλοποίησής του ενημερώνεται σε τακτική βάση, η οποία ορίζεται από την ομάδα σχεδιασμού, ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας.

ε) Η εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αποτελεί ευθύνη του σχολείου ως φορέα και σε καμία περίπτωση η διατύπωση του εδαφίου 3  του υποκεφαλαίου «Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης» του   κεφαλαίου Α΄ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» της υπό στοιχεία Υ.Α. 27922/Γ6/2007 Υ.Α. (Β΄449), δεν σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης έχει ατομικά το σύνολο αυτής της ευθύνης».

Δείτε επίσης

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πιερρακάκης για νέους διορισμούς: Περισσότεροι από συνταξιοδοτήσεις-Στόχος πολλές θέσεις αναπληρωτών να γίνουν μόνιμες 

Το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση 

Η Εγκύκλιος για απουσίες μαθητών λόγω κορονοϊού-Εγγραφο για μέτρα προστασίας από λοιμώξεις 

Εργατικά ατυχήματα εκπαιδευτικών: Η ΔΟΕ ζητά να μην υπάρξει περικοπή σε μισθό και προϋπηρεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση