Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραγωγή 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραγωγή 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, μέσω του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοιού.

Παραγωγή 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων

Με Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, μέσω του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοιού

Αναλυτικά

Αποφασίζουμε

Την ανάθεση στην εταιρεία «FILMIKI PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.», ΑΦΜ 094494740, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Τζαβέλλα 52 & Υψηλάντου 53 –

Τ.Κ. 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, τηλ./ fax: 210-6854111, e-mail: info@filmiki.gr) της παροχής υπηρεσιών παραγωγής 64 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές Δημοτικού, μέσω του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού.

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #65.400,00€#, πλέον ΦΠΑ 24% (ποσού15.696,00 €) ήτοι συνολικού ποσού (81.096,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Συγκεκριμένα η δαπάνη περιλαμβάνει :

1.τo κόστος για τη διάθεση όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό: α) για την παραγωγή 64 επεισοδίων με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων από δασκάλους Δημοτικού, διάρκειας 30 λεπτών έκαστο,

β) για την παραγωγή 50 μαγνητοσκοπήσεων με διερμηνεία των βασικών μαθημάτων στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

2. το κόστος παροχής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού για τα 64 επεισόδια με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων

3. το κόστος διενέργειας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid tests) για covid-19 εβδομαδιαίως για όλους τους συντελεστές παραγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΓΓΣΠ/627322/3851/9-11-20)

Η Ανάδοχος εταιρεία

υποχρεούται της προσκόμισης των υπό εκκρεμότητα, νομίμως προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41, της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 84 Α΄).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Μήνυμα αγάπης στέλνουν τα σχολεία στα νοσοκομεία εν όψει Χριστουγέννων
 Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση