Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραγωγή και διανομή βιβλίων Braille για το σχολικό έτος 2021-22 από το ΚΕΑΤ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραγωγή και διανομή βιβλίων Braille για το σχολικό έτος 2021-22 από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ)-Απόφαση.

Παραγωγή και διανομή βιβλίων Braille

Με την υπ. αριθμ. Αρ.Πρωτ.: 72874 /Δ3 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή ανατίθενται οι υπηρεσίες παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2021-22 στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Το κόστος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Δείτε την Απόφαση
ΘΕΜΑ: “Ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2021-22”.

Αποφασίζουμε

1. Την ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2021-22 στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και συγκεκριμένα:

α) τις προεκτυπτωτικές εργασίες μετατροπής,

β) την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση υλικών (εκτυπωτικό χαρτί, αναλώσιμα εκτύπωσης),

γ) την παραγωγή των βιβλίων,

δ) την διανομή τους στους δικαιούχους μαθητές.

2. Η διάρκεια της ανάθεσης και ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται με ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης την 30/06/2022.

3. Το κόστος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.

4. Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ειδικού Φορέα: 1019-206-0000000, ΑΛΕ: 2310802889) οικονομικού έτους 2021.

5. Το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται δυνάμει ειδικού συμφωνητικού σύμπραξης μεταξύ του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση “Ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2021-22”

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης-Συμπεριληπτικό μοντέλο | Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης
 Επιστημονικό συνέδριο ΙΕΠ: “Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος”
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Πρόσκληση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών: Για την εισαγωγή καταρτιζομένων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Βασίλης Βούγιας

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση